top of page

Intermedica Afspraak: dit is wat je kunt verwachten

In deze blogpost wordt stapsgewijs uitgelegd wat er tijdens een bezoek aan Intermedica Kliniek gebeurt, wat je kan verwachten en hoe er met je vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.


Overweeg je om Intermedica Kliniek te bezoeken? Op deze website vind je heel veel informatie over ons expertisegebied: haarproblemen. Bij de kliniek vind je herkenning en erkenning van je haarprobleem. Een afspraak maken is eenvoudig, dat kan online: online Intermedica afspraak maken of -als je dat prettiger vindt- kan dat ook telefonisch met een van onze medewerkers als je voor het maken van je afspraak nog meer informatie wilt. Je kunt altijd snel terecht: meestal binnen 5-10 dagen.

Aan de telefoon of via de website

Bij het maken van een afspraak vragen we naar algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer en de gegevens van je huisarts. Met deze gegevens wordt een begin gemaakt met jouw persoonlijke EPD, een elektronisch patiënten dossier.


Wat is een EPD?

In een EPD worden alle gegevens, bevindingen en behandelplannen genoteerd zodat de dermatoloog een volledig beeld heeft van de geschiedenis en de huidige status van de patiënt.

Het EPD is alleen in te zien door gerechtigde medewerkers van de kliniek. Huisartsen en ziekenhuizen kunnen dit EPD niet inzien. Je afspraak bij Intermedica duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit een bloedanalyse, een fotoanalyse (trichogram) en een uitgebreid gesprek met de dermatoloog. Alles wordt genoteerd in het EPD.

Vergoeding? Zorg ervoor dat je een verwijsbrief hebt!

Met een verwijsbrief kom je namelijk in aanmerking voor een vergoeding van je zorgverzekering. Zonder verwijsbrief heb je geen recht op een vergoeding. Deze kun je krijgen van je huisarts of van een medisch-specialist (dermatoloog). Een verwijsbrief is een brief of e-mail waarin staat dat je bij de huisarts/specialist geweest bent en hij/zij jou doorstuurt naar, in dit geval, Intermedica. Je huisarts/specialist kan je de verwijsbrief meegeven of verwijzen via ZorgDomein, een verwijssysteem voor zorgverleners.


Een verwijsbrief is niet verplicht: ook zonder verwijsbrief kun je terecht bij Intermedica. Dit heeft wel gevolgen voor de vergoeding door je zorgverzekeraar. Lees hier meer over vergoeding.

Hoe hoog is mijn vergoeding ?

Om te weten hoe hoog jouw vergoeding is kun je je polisvoorwaarden erop na slaan of contact opnemen met je zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht een deel van het passantentarief te vergoeden op basis van je basispolis. (Zorgwet, artikel 13). De Intermedica kliniek heeft geen zorgovereenkomsten met zorgverzekeraars (een zogenaamde "niet-gecontracteerde zorgaanbieder"). Jouw vergoeding wordt daarom gebaseerd op het passantentarief en je ziet dat uitgedrukt in een percentage. Met passantentarief wordt het bedrag bedoeld dat de kliniek vraagt voor een behandeling. Vaak is de vergoeding zo'n 65-80%, soms hoger, afhankelijk van de verzekering die je gekozen hebt. Het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op je eventueel nog uitstaand eigen risico.


Na je afspraak in de kliniek ontvang je de factuur. Deze betaal je na afloop van het consult bij de receptie. Vervolgens dien je de factuur in bij de zorgverzekering. Op de factuur staan de volgende gegevens: – Het te betalen bedrag: tot 31-6-2023 is dat € 195, vanaf 1-7-2023 € 215 – AGB-code van de kliniek: 22.220300 – Declaratiecode (DBC-code), de code voor haar -en nagelafwijkingen: 15C632 – Zorgactiviteit code: subtrajectnummer 190060. – Zorgproductcode: 120701027


AGB-code

De AGB-code is een code die toegekend wordt aan medisch personeel, ziekenhuizen en klinieken. Deze code is uniek. De AGB code van de Intermedica kliniek is 22.220300.


Declaratiecode (DBC-code)

De DBC-code is een code die toegekend wordt aan verschillende typen behandelingen. Zo is de code voor haar- en nagelafwijkingen 15C632.


Zorgactiviteit code

Een zorgactiviteit code is een 6-cijferige code waarmee een bepaalde medische handeling aangeduid wordt. De zorgactiviteitcode van Intermedica is 190060.


Zorgproductcode

Een zorgproductcode is een code die aangeeft hoe hoog de vergoeding is voor een bepaalde medische behandeling. De zorgproductcode voor haar- en nagelafwijkingen is 120701027.


Jouw zorgverzekering

Je zorgverzekering heeft bovenstaande gegevens nodig om de kliniek en de behandeling te identificeren. Zonder deze gegevens kan de zorgverzekering jouw aanvraag niet behandelen. Als je voorafgaand aan je bezoek wilt weten hoe hoog je vergoeding is, neem dan contact op met je zorgverzekering en zorg dat je deze gegevens bij de hand hebt. Zij kunnen je dan vertellen hoe hoog de vergoeding zal zijn.


Na het maken van de Intermedica afspraak

Je ontvangt een e-mail (of brief) waarin de afspraak bevestigd wordt. Daarbij ontvang je een vragenlijst die je ingevuld meeneemt bij je bezoek aan de haarkliniek. Naast de algemene gegevens kun je vragen verwachten met betrekking tot je gezondheid, familie, je verwachtingspatroon en in hoeverre de kwaliteit van je leven wordt beïnvloed door je haar.

Deze informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en is alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers van de kliniek.


Bezoek aan de haarkliniek

Bij binnenkomst meld je je bij de receptie en overhandig je de ingevulde vragenlijst en verwijsbrief. De verwijsbrief wordt toegevoegd aan jouw dossier en de vragenlijst wordt verwerkt in het EPD.


De receptionist informeert je over wat er die dag zal gebeuren: bloedanalyse, foto analyse en gesprek met de dermatoloog en de arts/consultant.

Je neemt plaats in de wachtruimte waar koffie, thee en koekjes op basis van self-service beschikbaar zijn.


Bloedanalyse

Je wordt opgehaald voor de bloedanalyse. Mede aan de hand van de uitslag kan de dermatoloog een behandelplan opstellen.

In een aparte ruimte neemt de medewerker een klein beetje bloed af door middel van een vingerprikje.

Het bloed wordt gebruikt om verschillende lichaamsfuncties te testen. De waarden waarop getest wordt zijn: GPT/Alat (leverfunctie), GLU (glucose) en Hb (hemoglobine). Het is van belang om deze lichaamsfuncties te meten omdat ze invloed kunnen hebben op de gezondheid en de mogelijkheid om een bepaalde behandeling uit te kunnen voeren.


Leverfunctie (GPT/ALAT)

De lever verwerkt alle stoffen die we door voeding innemen. Indien de lever niet goed functioneert zal de dermatoloog aarzelen om een extra geneesmiddel voor te schrijven dat ook door de lever moet worden afgebroken.


Suiker (GLU)

Een te hoge glucosewaarde kan ertoe leiden dat de dermatoloog het nodig vindt om de glucosewaarde eerst te normaliseren voordat er een behandeling gestart kan worden.


Hemoglobine (Hb)

Een laag hemoglobinegehalte kan passen bij een te lage hoeveelheid ijzer die in het bloed circuleert. Een tekort aan ijzer hindert de celdeling en hindert dus ook de groei van haren. Bij een te laag hemoglobinegehalte kan de dermatoloog een ijzerkuur voorschrijven als onderdeel van de behandeling.


Het EPD wordt na de bloedanalyse aangevuld met de resultaten zodat deze zichtbaar worden voor de dermatoloog en tricholoog.


Fotoanalyse

Na het bloedonderzoek is het tijd om foto’s van je hoofd en haar te maken. Het is van belang dat je geen gel, haarlak of andere middelen in je haar hebt. Draag je een haarwerk, dan is het belangrijk dat dit verwijderbaar is (of verwijderd is) voordat de foto's gemaakt worden.

De fotosessie bestaat uit een portretfoto, overzichtsfoto’s en detailfoto’s.


Overzichtsfoto’s

Na de portretfoto volgen drie overzichtsfoto’s.

Om deze overzichtsfoto’s te maken plaats je eerst je kin in het kuiltje van het statief en laat je je voorhoofd rusten tegen de halve maan.

Dit zorgt ervoor dat je hoofd gefixeerd is en zo in exact dezelfde positie blijft.


Dan worden er drie foto’s genomen vanuit verschillende hoeken. De eerste overzichtsfoto wordt van de haargrens genomen, de tweede van de middenscheiding en de derde van de middenscheiding+kruin. Voor het nemen van deze foto’s wordt er met behulp van kammetjes een middenscheiding in je haren aangebracht.

Door de beelden op deze wijze vast te leggen kan de huidige situatie vergeleken worden met een volgende of vorige situatie, bijvoorbeeld een jaar later. De foto’s die volgend jaar genomen worden zullen vanuit exact dezelfde positie worden vastgelegd. Veranderingen in het haar worden op deze manier op betrouwbare wijze weergegeven.


Detailfoto’s

Dan mag je met je kin uit het statief. Nu is het tijd voor de detailfoto’s. Hierbij zit je op een stoel, terwijl de fotograaf de camera op je hoofd houdt. De microscooplens van deze camera is zo krachtig dat je op de foto’s de haren sterk vergroot kunt waarnemen.


De microscopische foto’s worden genomen vanuit vier vaste posities.

De eerste foto wordt genomen van de haargrens, de tweede van het midden van het hoofd, de derde van de kruin en de vierde van de corona (achter op je hoofd).


Net zoals de overzichtsfoto’s worden de detailfoto’s vanuit vaste posities genomen. Hierdoor kunnen de beelden van nu vergeleken worden met de beelden die een jaar eerder of later zijn genomen. Op deze manier kan vooruitgang of achteruitgang aangetoond worden.


De verzameling van detailfoto’s en de analyses hiervan wordt aangeduid met de term ‘trichogram’.


Terug naar de wachtruimte

De intake is hiermee afgerond. Het bloed wordt geanalyseerd en de foto’s worden naar de imaging analist gestuurd. Het duurt ongeveer 30-40 minuten totdat de foto’s geanalyseerd zijn en de bevindingen hiervan zichtbaar worden voor de dermatoloog. Deze tijd breng je door in de wachtruimte.


Imaging analist

De imaging analist gaat nu de detailfoto’s analyseren. Hierbij wordt de dichtheid van de haren bepaald en wordt de dik-dun verhouding van de haren berekend (DD-ratio).


Dichtheid van de haren bepalen

Op ieder van de vier genomen foto’s wordt de dichtheid van de haren vastgesteld. De dichtheid van de haren wordt uitgedrukt in: aantal haren per vierkante centimeter.

Je spreekt van een hoge dichtheid als je meer dan 200 haren per cm2 hebt. Je spreekt van een lage dichtheid als je minder dan 100 haren per cm2 hebt.

Na de fotoanalyse worden de bevindingen van de imaging analist vastgelegd in het EPD. Deze zijn nu beschikbaar voor de dermatoloog. De foto’s worden geprint en toegevoegd aan jouw dossier dat je bij vertrek van de receptionist overhandigd krijgt.


In de tussentijd

Terwijl je wacht bereiden de dermatoloog en arts/consultant het consult voor. Zij interpreteren de bloedwaarden, bekijken de foto’s en bestuderen de informatie op het vragenformulier.


Gesprek met de dermatoloog en arts/consultant

Dan word je door de arts of consultant opgehaald en neem je samen plaats in een spreekkamer. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Je partner of begeleider is uiteraard ook welkom.


Op basis van de verkregen informatie heeft de dermatoloog een diagnose gesteld en een behandelplan voorbereid. Dit behandelplan wordt uitgelegd en met jou besproken.

Je kunt meteen besluiten of je het advies van de dermatoloog wilt opvolgen of daar nog even over nadenken.


Gesprek met arts-tricholoog en dermatoloog

Na het gesprek met de dermatoloog en consultant

Na afloop van het gesprek loop je samen met de arts of consultant naar de receptie. Hij of zij informeert de receptionist over het behandelplan dat jullie hebben besproken. Als in het behandelplan bepaalde middelen worden aangeraden legt de receptionist uit hoe deze verkrijgbaar zijn. Je krijgt een fysiek dossier mee naar huis. Hierin zitten de uitgeprinte overzichtsfoto’s, detailfoto’s, een verslagbrief voor de huisarts (ook voor de specialist als die de verwijzing heeft gemaakt), een kopie voor jou en de factuur. De factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar.


Check-up

Indien je met een behandeling start kun je verwachten dat er na een jaar een check-up ingepland wordt. Bij een check-up (controle-onderzoek / herhaalconsult) worden de verschillen aangetoond ten opzichte van het jaar ervoor. Zo kun je samen met de dermatoloog de resultaten van de behandeling beoordelen en bespreken. Voor het maken van een controle-afspraak zal de haarkliniek je enige tijd van tevoren op de hoogte brengen dat de check-up datum nadert. Je kunt dan op deze website een afspraak plannen. Bij sommige diagnoses kan de dermatoloog mogelijk een andere controle-termijn voorstellen.Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page