top of page

Klachtenreglement

Voor het indienen van een klacht zijn er twee mogelijkheden.

1. De afhandeling van klachten geschiedt volgens een klachtenreglement, waarvan deze tekst een samenvatting is. Het volledige reglement kunt u opvragen bij de Intermedica Kliniek.

Inleiding
Alle medewerkers van de Intermedica Kliniek doen hun best om u goede zorg en hulp te geven. Toch gaat het niet altijd zoals verwacht en kunnen er klachten ontstaan. Het beste is om deze klachten rechtstreeks met de betrokken medewerker of met de medisch directeur van de kliniek te bespreken. Maar als dat niet kan of niet lukt bestaat voor u (of voor anderen namens u) de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de kliniek.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en coördineert de voortgang. Deze functionaris onderzoekt de gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid en rapporteert aan de klager en aan de directie van de kliniek. De directie laat de klager weten in hoeverre de maatregelen en voorstellen van de klachtenfunctionaris zullen worden gevolgd.

Indienen van een klacht
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend. Bij de afhandeling van uw klacht kunt u zich laten helpen door een familielid of een advocaat. De eventuele kosten van die bijstand zijn voor uw rekening; de klachtenafhandeling zèlf is kosteloos.

Soms volgt al uit de klachtmelding zelf dat een bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet mogelijk is of niet gewenst wordt. In de ontvangstbevestiging staat dan dat de klacht behandeld zal worden door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (zie onder 2).

Behandeling van de klacht
Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt een onderzoek in naar uw klacht en streeft naar een antwoord dat zowel voor u als voor de aangeklaagde medewerker(s) acceptabel is. Hij vraagt bij de betrokkenen naar hun visie op het gebeurde, ziet uw dossier in, raadpleegt deskundigen en vraagt u zo nodig om nadere toelichting. Ook kan hij u uitnodigen voor een gesprek met de persoon die bij uw klacht betrokken is. Indien u zelf nadere mondelinge of schriftelijke toelichting wilt geven, kunt u dit melden.


Binnen zes weken na de ontvangstbevestiging krijgt u van de klachtenfunctionaris het antwoord op uw klacht. Deze brief bevat uitleg over wat er gebeurd is. Mogelijk kunnen in de brief de excuses van de betrokken medewerker(s) worden overgebracht of wordt een bemiddelingsvoorstel gedaan. Ook staan er eventuele maatregelen in die de betrokkenen hebben genomen om herhaling te voorkomen. Afschriften van de brief gaan naar de medewerker(s) die bij de klacht betrokken zijn, en naar hun leidinggevenden. Medewerkers van de Intermedica Kliniek werken graag mee aan de oplossing van klachten. Bijna altijd kan dan ook via deze bemiddeling een passend en aanvaardbaar antwoord op de klacht gevonden worden.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van de klachtenfunctionaris, kunt u de klacht alsnog laten behandelen door de Geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken Nederland (zie onder 2).

Indien niet binnen zes weken na het antwoord van de klachtenfunctionaris een antwoord is ontvangen wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Door het indienen van een klacht stemt u ermee in dat de betrokken medewerker(s) informatie en inzage in dossiers mogen geven aan de leden van de Klachtencommissie. Als u dit niet wenst moet u dit uitdrukkelijk bij het indienen van uw klacht vermelden. De leden van de Klachtencommissie hebben bij de afhandeling van klachten een geheimhoudingsplicht.

2. De klacht wordt rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de kliniek, ingediend bij de Geschillencommissie Zelfstandige klinieken. De procedures en het reglement worden op deze website beschreven.

Intermedica-Interiori.png

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

Je haar wordt steeds dunner? Je verliest meer haren dan wat je als normaal zou beschouwen? Je haargrens is anders dan voorheen? De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Wat is de oorzaak en wat kun je eraan doen?
 

Onze dermatologen zijn gespecialiseerd in haarproblemen. Tijdens een consult van ruim een uur stelt een van onze dermatologen de diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.

bottom of page