neem contact op

info@intermedica.nl     024-711 1036    herhaalrecept

Veelgestelde vragen

Algemeen / administratief

Wat gebeurt er tijdens een haarconsult?

Tijdens een eerste bezoek wordt u ontvangen door een van onze medewerkers. Hij of zij zal u vragen naar de vragenlijst die u per post zult hebben ontvangen. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een electronisch patiëntendossier (EPD) voorbereid. Hierna volgt een intake-gesprek waarbij de vragenlijst als leidraad gebruikt wordt. Tijdens dit intake-gesprek wordt een aantal foto’s van uw haar gemaakt, deze vormen de basis voor een haartelling en vaststelling van de haarstatus.

Vervolgens wordt een bloedmonster afgenomen voor onderzoek naar uw algemene gezondheid en oorzaken van haarafwijkingen. Hierbij wordt gemeten: GPT (leverfunctie), glucose (suiker), creatinine (nierfunctie), hemoglobine (ijzer) en cholesterol. Het EPD wordt na analyse aangevuld met de bevindingen.

U consulteert in het tweede deel van uw bezoek een arts of dermatoloog. Deze kan hierbij een aanvullend lichamelijk onderzoek van het hoofd doen en zal zijn/haar diagnose met u bespreken. Indien mogelijk zal de arts een behandeladvies geven en geneesmiddelen voorschrijven. Indien mogelijk en gewenst krijgt u een verwijsadvies.

Bij uw vertrek ontvangt u van de receptionist o.a. informatie over voorgeschreven geneesmiddelen, een mapje met een afdruk van de foto’s die zijn gemaakt, een brief aan uw huisarts en de nota van het consult.

De totale duur van een eerste consult bedraagt circa 1 uur

Wat kost een haarconsult en een behandeling?

De kosten van een eerste haarconsult bedragen 160 euro. De beantwoording van vragen, behandeling van klachten, tussentijdse bezoeken aan de kliniek en het voorschrijven van (herhaal)recepten is voor de duur van een jaar na de eerste bezoekdatum in het consulttarief inbegrepen.

Circa een jaar na inzetten van een behandeling volgt een controle-consult en worden de behandelresultaten (aan de hand van foto’s, haardikte- en haardichtheidsmeting) vergeleken met de situatie ten tijde van het eerste bezoek. De kosten van een controle-consult bedragen 125 euro.

Kosten van geneesmiddelen die naar aanleiding van een consult bij de Intermedica Kliniek worden voorgeschreven zijn uiteraard niet inbegrepen in de consultkosten.
Consultkosten dienen ten tijde van uw bezoek te worden voldaan. U kunt pinnen, maar ook contante betalingen worden geaccepteerd. U ontvangt een DBC-nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek?

De nota’s van de Intermedica Kliniek worden uitsluitend (geheel of gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars wanneer een consult plaatsvindt op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist. De vergoeding is gebaseerd op het passantentarief (zie hiervoor onze tarieven). Het uit te keren percentage is afhankelijk van uw zorgverzekering. Deze regeling wordt toegepast als er geen zorginkoopovereenkomst bestaat tussen een kliniek en een zorgverzekeraar.
De Intermedica Kliniek heeft geen zorginkoopovereenkomst met zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht het met u overeengekomen deel van het passantentarief te vergoeden. (Zorgwet, artikel 13)

Als u wilt weten welk deel van het passantentarief uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u met hen contact opnemen en navraag doen. Daarbij hebt u de volgende gegevens nodig:

AGB-code Intermedica Kliniek: 22.220300
NZA-nummer: 291-0160
Declaratiecode (DBC-code): 15C632 haar -en nagelafwijkingen/licht ambulant/ huid adnex
Zorgactiviteitcode: 190060
Zorgproductcode: 120701027
U wordt bij een consult gezien door een dermatoloog.

De factuur die u van ons ontvangt bevat alle gegevens om declaratie bij uw zorgverzekeraar mogelijk te maken. Het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op een uitstaand eigen risico.

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huisarts of specialist?

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. De consultkosten komen in dat geval geheel voor uw eigen rekening.
Echter, zorgverzekeraars zullen de kosten van een consult (geheel of gedeeltelijk) vergoeden wanneer de factuur van de Intermedica Kliniek een verwijzer vermeldt. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan dient u een verwijzing van een huisarts of specialist mee te brengen.

Zie ook het antwoord op de vraag: ” Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek” elders op deze pagina.

Wat kosten geneesmiddelen om haarverlies te stoppen?

Geneesmiddelen voor erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica) worden vrijwel nooit door de zorgverzekering gedekt. U moet daarbij rekening houden met een bedrag van ongeveer €50,00 per maand.

Geneesmiddelen voor niet-erfelijke haarziekten worden meestal vanuit de basisverzekering vergoed. U moet dan nog wel rekening houden met het eigen risico van uw zorgverzekering, waardoor u toch nog een deel van de medicatie zelf moet betalen.

Moet ik naar de kliniek komen voor een recept?

Finasteride en dutasteride zijn geneesmiddelen. Ze worden voorgeschreven door een arts en afgeleverd door een apotheek. Een arts mag pas een geneesmiddel voorschrijven als hij/zij zich ervan vergewist heeft dat het geneesmiddel werkzaam zal zijn. Daarvoor is het nodig dat u naar de kliniek komt voor een onderzoek. Daarbij wordt ook de uitgangspositie vastgelegd zodat we het verloop van de behandeling goed kunnen beoordelen en eventueel tijdig bijstellen. Een gespecialiseerde dermatoloog neemt de behandeling met u door.

Voor herhaalrecepten kunt u bellen, e-mailen of gebruikmaken van de functie ‘herhaalrecept aanvragen’ op deze website.

Kan ik iets doen zonder een arts te consulteren?

Wanneer u twijfelt of u naar de kliniek wilt komen om een arts te consulteren over uw haarprobleem, dan kunt u kiezen voor een voedingssupplement dat zonder voorschrift verkrijgbaar is. Voor de drie meest voorkomende oorzaken van haaruitval (alopecia androgenetica, telogeen effluvium en alopecia areata) werden door de artsen van de Intermedica Kliniek drie varianten Trix Basic voedingssupplementen ontwikkeld. U vindt deze in onze webwinkel Dermatheek.nl. De werking en samenstelling van elk voedingssupplement is in de omschrijving opgenomen.
De combinatie van werkzame stoffen in de voedingssupplementen is zodanig dat het eerste effect ervan mag worden verwacht vanaf drie maanden gebruik. Mocht u na zes maanden gebruik geen effect ervaren, dan verdient het aanbeveling alsnog een arts over uw haarprobleem te consulteren.

Onderzoek en diagnostiek in de kliniek

Is een haarwortelonderzoek nodig?

Een haarwortelonderzoek, waarbij haren uit de hoofdhuid worden getrokken en onder een microscoop worden bestudeerd, is in onbruik geraakt. Eerst en vooral omdat haren feitelijk willekeurig uit de hoofdhuid moeten worden getrokken. Als je een lange, dikke haar in de hand hebt zul je deze er niet uittrekken omdat deze niets mankeert. Op deze wijze worden de dunne haren in het onderzoek oververtegenwoordigd, wat consequenties heeft voor de uitslag. Ook de hele kleine haartjes worden niet uitgetrokken omdat deze over het hoofd worden gezien. Daarnaast neemt de analyse veel tijd in beslag en moet een patiënt terugkomen voor de uitslag.

In de Intermedica Kliniek worden microscopische foto’s vervaardigd waarop tellingen en diktemetingen worden verricht. Dit geeft een veel beter beeld, de meting is betrouwbaar en valide (geeft een reëel beeld van de haarafwijking) en kan snel worden uitgevoerd. Het gegeven dat daarbij de haren niet uit de hoofdhuid hoeven te worden getrokken spreekt zowel de patiënt als ons aan!

Hoe kan het haar klinisch beter worden terwijl de DD’s afnemen?

Bij de berekening van de DD’s gaan we ervan uit dat de dikste haren op een locatie onaangedaan zijn door alopecia androgenetica. We nemen aan dat deze bij de behandeling niet dikker worden omdat zijn al de maximale dikte hebben. De som van de diameter van de drie dikste haren zetten we in de noemer van een DD. In de teller komt de som van de drie dunste haren. Als de breuk (DD) van jaar tot jaar groter wordt neemt de dikte van de dunste haren dus toe.
Deze redenering klopt niet als er in de gemeten regio’s geen haren zijn die onaangedaan zijn. De dikste haren op een lokatie worden dus ook dikker, waardoor de noemer inde DD’s ook groter wordt. De breuk (DD) blijft dan in de loop van de behandeling gelijk of wordt zelfs kleiner.

Waarom moet ik ijzer nemen om haargroei te bevorderen?

Haren hebben de snelst delende cellen van het lichaam. Voor het delingsproces is ijzer nodig als co-enzym.  Door de ijzerreserves in de lever aan te vullen wordt haarverlies door ijzertekort tegengegaan.

Ik gebruik drie maanden ijzer en mijn haar blijft uitvallen. Hoe kan dat?

Het verlies van lange haren betreft vrijwel altijd de normale wisseling van haren. Omdat de haren lang zijn nemen we aan dat zij uitgegroeid zijn (in de telogene fase verkeren) waarna ze uitvallen en vervangen worden door nieuwe haren. Het gaat dan om normale haarwisselingen waarvan je nooit kaal kunt worden. Wel is het mogelijk dat er perioden zijn waarin er méér haren wisselen dan gemiddeld. Bij ernstig haarverlies spreken we van een telogeen effluvium. Omdat dit nogal eens voorkomt bij een laag niveau van het ijzer zal de dermatoloog u ijzertabletten voorgeschreven.

Er zit een periode van drie maanden tussen het afstoten van een haar en het uitvallen ervan. De haren die vandaag uitvallen zijn dus drie maanden geleden afgestoten. De ijzertabletten kunnen hierop nog geen invloed gehad hebben. Pas vanaf drie maanden na de start met de ijzertabletten kan er een normalisering van de haaruitval gaan optreden. Meestal duurt het enkele maanden tot soms een jaar voordat er sprake is van volledige normalisatie.

Waarom wordt het ijzer niet meer gemeten bij een controleonderzoek?

Bij alle personen die naar de kliniek komen met als klacht “haarverlies” of “overmatige haaruitval” wordt gecontroleerd of ijzergebrek een mogelijke oorzaak is. Dit wordt bepaald aan de hand van de meting van de hemoglobine in het bloed. Als de hemoglobine te laag is schrijven wordt meestal ijzer voorgeschreven. Als de hemoglobine goed is kan ijzergebrek geen oorzaak zijn van het haarverlies. Indien vervolgens een andere oorzaak van het haarverlies wordt vastgesteld, zoals alopecia androgenetica, wordt het hemoglobine bij een controleonderzoek niet meer bepaald.

Haaruitval, dunnend haar, haarverlies en kaalheid

Ik krijg inhammen. Kan daaraan iets worden gedaan?

Bij vrijwel alle mannen wordt de haargrens aan de voorzijde in de leeftijd van 12 tot 22 jaar onderbroken, waardoor zogenaamde inhammen ontstaan. In feite hoort het bij een mannelijk uiterlijk omdat het ontstaan van inhammen bij vrouwen veel minder voorkomt. Als de inhammen vanaf een jaar of 22 niet groter worden is er niets aan de hand. Het hoort er gewoon bij.

Als de inhammen wel groter worden kan er sprake zijn van erfelijke kaalheid. Daarbij “groeien” de inhammen naar elkaar toe en wordt ook de kruin dunner. Of de inhammen groter worden kun je zien aan de haargrens ter plaatse. Er staan veel dunne, korte haren op de haargrens waardoor de haargrens niet meer strak begrensd is. Mocht dit bij u het geval zijn, is het raadzaam om een afspraak te maken voor een onderzoek. De situatie kan dan beoordeeld worden en er zal worden gekeken of het proces gestopt kan worden.

Mijn haar wordt dunner. Kan daaraan iets worden gedaan?

Bij iedereen wordt het haar na verloop van tijd dunner. Echter, als het haar binnen een relatief korte periode overmatig uitvalt, kunnen daarvoor over het algemeen twee oorzaken worden aangewezen.

Als de haren die uitvallen dik zijn en de lengte hebben van het kapsel is er mogelijk sprake van een telogeen effluvium. Door een gebeurtenis drie maanden vóór de start van de overmatige haaruitval worden de haren, die aan het einde van de groeifase zijn en op het punt staan te wisselen, massaal afgestoten. In feite is dit een natuurlijk proces en zal het haar zich in de loop van een jaar herstellen. Het herstel kan bespoedigd worden door gericht een voedingssupplement te gebruiken.

Als de uitgevallen haren overwegend dun en kort zijn, de hoofdhuid zichtbaar wordt, een verbrede middenscheiding ontstaat en/of de paardenstaart dunner wordt is er mogelijk sprake van een erfelijke oorzaak (alopecia androgenetica).  Het haarverlies leidt tot blijvende kaalheid, maar kan worden afgeremd door diverse middelen.

Heb ik telogeen effluvium of toch alopecia androgenetica?

Haaruitval is normaal als er gemiddeld 80 tot100 haren per dag uitvallen. Het betreft dan de lange haren (haren met de lengte van het kapsel) die na vier à vijf jaar groei aan het einde van de groeffase zijn gekomen. Mogelijk vallen deze haren door omstandigheden (extreme hitte, extreme koude, narcose, stress, gewichtsverlies, e.d.) tijdelijk meer uit dan normaal. Een dergelijke omstandigheid doet zich drie à vier maanden vóór de start van het overmatig haaruitval voor. Meestal normaliseert de haaruitval binnen een half jaar weer, maar soms duurt het ook langer. Aan een telogeen effluvium, zo wordt dit type haaruitval genoemd, is niets te doen omdat het gaat om normaal haaruitval. Mocht het haarverlies te lang doorgaan, kunt u overwegen een gericht voedingssupplement te gebruiken.

Als er behalve lange haren ook veel korte, dunne haren uitvallen is er mogelijk sprake van haarverlies door erfelijkheid (alopecia androgenetica). De eerste uiting hiervan is een verbrede middenscheiding en/of een dunner wordende paardenstaart. Deze haarafwijking leidt tot blijvend haarverlies en kaalheid. Een deskundige dermatoloog kan dit onderzoeken en diagnosticeren. Mocht er sprake zijn van alopecia androgenetica dan kan dit met een lotion worden geremd of met een geneesmiddel worden gestopt.

Mijn haar groeit niet meer. Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?

Als het haar niet meer goed groeit, moet vastgesteld worden of de groeicyclus van alle haren eenmalig verkort is of dat een deel van de haren bij elke wisseling korter groeit.
Door een ingrijpende behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie, kan het gebeuren dat haren, die normaal 60 cm lang worden, nog maar een lengte van 20 cm of minder bereiken. De haren behouden dan deze lengte. Deze situatie behoeft geen behandeling.
Als de haardracht steeds weer korter wordt, de uitgevallen haren overwegend dun en kort zijn, de hoofdhuid zichtbaar wordt, een verbrede middenscheiding ontstaat en/of de paardenstaart dunner wordt is er mogelijk sprake van een erfelijke oorzaak (alopecia androgenetica).  Het haarverlies leidt tot blijvende kaalheid. Haar dat is aangedaan (kort en dun) kan mogelijk behouden worden door het gebruik van een geneesmiddel.

Wordt een haar die uitvalt vervangen door een nieuwe haar?

Elk haarzakje kan ongeveer twintig keer een nieuwe haar produceren. Als een haar vijf jaar doorgroeit (en dus ongeveer 50 cm lang wordt voordat deze wisselt) zijn er bij u op 45-jarige leeftijd nog maar 9 haarkiemen verbruikt. De haarzakjes kunnen dus nog 11 haren produceren. Dat betekent dat de haren, die nu uitvallen, allemaal weer worden vervangen door nieuwe. Dit geldt niet voor de extreem korte haartjes (kleiner dan 1 cm).
Het duurt ongeveer drie maanden voordat de opvolger door de huid naar buiten komt. De haar groeit ongeveer 1 cm per maand, zodat het vanaf de doorbraak nog een jaar duurt voordat de haar weer op lengte komt.

Mijn haar "breekt af". Hoe kan dit?

Bij de Intermedica Kliniek komen veel vrouwen die aangeven dat hun haar “afbreekt”. Bij nader onderzoek blijkt meestal dat zij tot deze conclusie komen omdat zij veel korte haren tussen de normale haren zien. Dan is het vaak zo dat deze haren niet zijn afgebroken maar simpelweg niet langer groeien voordat zij wisselen. En dat is een kenmerk van erfelijk bepaald haarverlies: het haar wordt dunner en het haarverlies is blijvend.

Een andere mogelijkheid is dat u veel van uw lange haren verliest zodat het aantal korte haren relatief is oververtegenwoordigd. Dit is niet waarschijnlijk want het overmatig verlies van lange haren zou u merken.

Er is een haarafwijking waarbij het haar afbreekt bij “knoopjes” in de haren. Deze knoopjes kun je soms voelen als je een haar tussen je vingers laat glijden. Het is een zeer zeldzame haarafwijking.

Na een chemokuur komt mijn haar korter en dunner terug. Hoe komt dit?

Door een chemokuur worden haren vrijwel nooit blijvend aangetast. Een haar wisselt eenmaal in de vijf jaar. Normaliter wisselt jaarlijks dus 20% van de haren, waardoor veranderingen met name door ouder worden en door erfelijk bepaald haarverlies zeer langzaam verloopt. In uw geval wisselt na een chemokuur 100% van de haren, waarna alle haren die in de loop van vijf jaar zouden zijn verdwenen of verkleind, nu in de loop van een half jaar deze processen ondergaan.
Haarverlies door veroudering ontstaan vanaf de leeftijd van 75 jaar. Tegen haarverlies door veroudering bestaat geen remedie. Haarverlies door erfelijke kaalheid kan worden gestopt; de dunne haren kunnen weer dikker worden en langer doorgroeien.

Mijn haar komt dunner en grijzer terug na chemotherapie. Hoe komt dit?

Na een chemotherapie kunnen de haren volledig verdwijnen terwijl deze nog in de groeifase zitten. Dit heet een anageen effluvium. De groeifase wordt afgebroken en de haren worden afgestoten. Na beëindiging van de chemotherapie gaan de haarzakjes weer haren produceren en in principe krijgt u hetzelfde haar terug dat u had vóór de chemotherapie. Echter, afhankelijk van erfelijkheid kan het haar ook anders terugkeren.

Onder normale omstandigheden verandert een haardos zeer geleidelijk. Het grijs worden en kaal/dun worden van het haar zijn daar voorbeelden van. Een haar wordt niet tijdens de groeifase grijs. Als een haar aan het einde van een groeifase wisselt is de opvolger iets grijzer dan de voorganger, en de opvolger hiervan is ook weer grijzer. Dat geldt ook voor dun en kaal wordend haar door erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Een haar wordt aan het einde van de groeifase opgevolgd door een haar die dunner is en korter groeit, en deze wordt op zijn beurt opgevolgd door een haar die nog dunner is en nog korter groeit.

Door het anageen effluvium, en dus door de chemotherapie, wordt de groeifase van alle haren abrupt afgebroken waarna de opvolgers, bij erfelijke aanleg daartoe, allemaal tegelijk grijzer en dunner worden. Met andere woorden, als u niet met chemotherapie behandeld was zou uw haar ook dun en/of grijs geworden zijn, maar pas over een periode van vijf à zeven jaar. Het is goed mogelijk dat er bij u sprake is van een alopecia androgenetica.

Kan het zijn dat mijn haarverlies wordt veroorzaakt door de medicatie die ik gebruik?

De kans dat een geneesmiddel overmatig haarverlies veroorzaakt is niet groot. Mogelijk is er sprake van een andere oorzaak. De ziekte zelf, waarvoor u het geneesmiddel gebruikt, zou al een oorzaak kunnen zijn, maar ook erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica) kan de oorzaak zijn. Haarverlies door ziekte of stress leidt tot een homogene uitdunning van het haar (op alle plaatsen evenveel haarverlies). Alopecia androgenetica leidt tot locale uitdunning, met name op de middenscheiding, soms boven de oren en op het achterhoofd.

Als het geneesmiddel succesvol is zou u ermee niet moeten stoppen tenzij absoluut vaststaat dat het haarverlies daardoor komt.

Kunnen dode haarwortels weer tot leven worden gebracht?

Een haarwortel kan ongeveer 20 haren produceren, daarna is deze uitgeput (heeft geen stamcellen meer) waardoor er geen nieuwe haar meer kan groeien. De haarwortel verdwijnt dan (en omdat deze er niet meer is kun je de haarwortel ook niet meer terug laten keren!).
Als de haarwortel door het DHT-hormoon in volume afneemt, worden de opeenvolgende haren steeds dunner en korter. Dit proces kan ook worden omgekeerd door het gebruik van DHT-remmers als finasteride en dutasteride. De haarwortels worden weer dikker en groeien langer door. Hierdoor wisselen de haren minder vaak en neemt ook de haaruitval af.
De haren worden in de loop van drie jaar gebruik dikker en langer. Als een haarwortel al erg klein is (en tot net onder de huid is gemigreerd) komen er alleen nog maar enkele kleine, dunne haartjes uit waarna de haarwortel is uitgeput.

In de Intermedica Kliniek worden microscopische foto’s vervaardigd waarop tellingen en diktemetingen worden verricht. Dit geeft een goed beeld, de meting is betrouwbaar en valide (geeft een reëel beeld van de haarafwijking) en kan snel worden uitgevoerd. Aan de diktemetingen kunnen we zien of de behandeling effectief verloopt.

Waardoor kan haarpijn veroorzaakt worden?

Haarpijn kan diverse oorzaken hebben. Allereerst kan het komen doordat haarzakjes massaal kleiner worden. De krimp veroorzaakt dan de pijn. Dit is een veel voorkomend probleem bij erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Een behandeling waardoor het krimpen van de haarzakjes stopt, kan dan een oplossing van het probleem vormen.

Een tweede oorzaak is een oppervlakkige ontsteking of irritatie van de huid. Dit kan een gist zijn (seborrhoisch eczeem, dat roos veroorzaakt) of een bacterie. Door het aanbrengen van een crème kan de pijn worden verminderd.

In mindere mate komt haarpijn voor als symptoom bij een auto-immuunziekte. Dit is een afwijking van het afweersysteem waardoor haarzakjes worden aangevallen alsof het lichaamsvreemde stoffen zijn. De behandeling hiervan kan de pijn doen afnemen.

Is er een verband tussen schilfers op het hoofd en haaruitval?

Schilfering van de hoofdhuid kan diverse oorzaken hebben. Een daarvan is seborrhoisch eczeem (roos), dat wordt veroorzaakt door een gist (een soort schimmel). In dat geval zou ketoconazol een werkzaam middel moeten zijn. Maar schilfering kan bijvoorbeeld ook komen door psoriasis of eczeem.  Schilfering van de hoofdhuid is vrijwel nooit een oorzaak van haarverlies. Als u duidelijkheid wilt over de oorzaak van de hoofdschilfers en over de behandeling ervan, is het raadzaam om een afspraak te maken voor een onderzoek door een van de dermatologen van de Intermedica Kliniek.

Wat kan ik tegen roos doen?

Roos wordt veroorzaakt door een gist, een soort schimmel. Gistpartikels proberen de huid binnen te dringen en de hoofdhuid reageert met een schilfering.

Een medicinale shampoo verwijdert de gisten. U combineert dit middel altijd met een anti-roosshampoo. Na het gebruik van de anti-roosshampoo brengt u het tien minuten aan op de hoofdhuid.

  • De eerste week gebruikt u het driemaal
  • De tweede week gebruikt u het tweemaal, en éénmaal wast u het haar met een anti-roosshampoo
  • De derde week gebruikt u het éénmaal, en wast u het haar tweemaal met een anti-roosshampoo.
  • Daarna driemaal per week de haren wassen met een goede anti-roosshampoo. Let er daarbij op dat de shampoo minimaal vijf minuten op de hoofdhuid aanwezig is. Hoe langer het contact met de hoofdhuid hoe beter de werking tegen roos.

Als er ook maar een paar gistpartikels overblijven, kunnen deze zich weer gaan vermenigvuldigen en komt de roos terug. Daarom doet u er goed aan om het wassen van de haren met de antiroos shampoo minstens een half jaar, liever nog langer volhouden om alle gisten te verwijderen. Ook is er een kans op herinfectie vanuit hoofddeksels, kammen, klemmetjes, e.d.

Voedingssupplement Trix Basic bij haaruitval

Welk voedingssupplement is geschikt voor mij?

Maar al te vaak worden er middelen aangeboden tegen haarverlies die niet werkzaam zijn. Omdat er zoveel voedingssupplementen voor haren zijn is het belangrijk te kijken naar de stoffen die in de aangeboden producten zitten en naar de werkzaamheid van deze stoffen.

Alléén de stoffen waarvan de werkzaamheid in de wetenschappelijke literatuur bevestigd is, zijn opgenomen in de voedingssupplementen van Trix Basic.

Intermedica Kliniek

Kliniek voor dermatologie en trichologie
Onze diensten:

Haaruitval behandelen

Heeft u haaruitval, dunner wordend haar of bent u kalend?  De Interme

Lees verder

Mannen en haaruitval

Zeer veel mannen vertonen een klassiek patroon van erfelijke kaalheid:

Lees verder

Vrouwen en haaruitval

Een schrikbeeld voor vrouwen: dun haar en een kapsel waarbij de hoofdh

Lees verder

Trix Basic supplement

Lees verder

Trix Fibers camouflage

Trix Fibers – een product van Intermedica Kliniek Een snelle, ee

Lees verder

Haarwoordenboek

Klik op alfabet door ons `haarwoordenboek`. Komt uw woord niet voor? Z

Lees verder

Onze specialisten

De specialisten van de Intermedica Kliniek zijn u graag van dienst.
Om contact op te nemen kunt u hier klikken.

Quintus Swinkels

Dermatoloog

Lees verder

Sherief Janmohamed

Dermatoloog

Lees verder

Albert Gho

Arts

Lees verder

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt je haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.