maak een afspraak

info@intermedica.nl     0485-711 917    herhaalrecept

Veelgestelde vragen

Algemeen / administratief

Wat gebeurt er tijdens een haarconsult?

Tijdens een eerste bezoek wordt u ontvangen door een van onze medewerkers. Hij of zij zal u vragen naar de vragenlijst die u per post zult hebben ontvangen. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een electronisch patiëntendossier (EPD) voorbereid. Hierna volgt een intake-gesprek waarbij de vragenlijst als leidraad gebruikt wordt. Tijdens dit intake-gesprek wordt een aantal foto’s van uw haar gemaakt, deze vormen de basis voor een haartelling en vaststelling van de haarstatus.

Vervolgens wordt een bloedmonster afgenomen voor onderzoek naar uw algemene gezondheid en oorzaken van haarafwijkingen. Hierbij wordt gemeten: GPT (leverfunctie), glucose (suiker), creatinine (nierfunctie), hemoglobine (ijzer) en cholesterol. Het EPD wordt na analyse aangevuld met de bevindingen.

U consulteert in het tweede deel van uw bezoek een arts of dermatoloog. Deze kan hierbij een aanvullend lichamelijk onderzoek van het hoofd doen en zal zijn/haar diagnose met u bespreken. Indien mogelijk zal de arts een behandeladvies geven en geneesmiddelen voorschrijven. Indien mogelijk en gewenst krijgt u een verwijsadvies.

Bij uw vertrek ontvangt u van de receptionist o.a. informatie over voorgeschreven geneesmiddelen, een mapje met een afdruk van de foto’s die zijn gemaakt, een brief aan uw huisarts en de nota van het consult.

De totale duur van een eerste consult bedraagt circa 1 uur

Wat kost een haarconsult en een behandeling?

De kosten van een eerste haarconsult bedragen 160 euro. De beantwoording van vragen, behandeling van klachten, tussentijdse bezoeken aan de kliniek en het voorschrijven van (herhaal)recepten is voor de duur van een jaar na de eerste bezoekdatum in het consulttarief inbegrepen.

Circa een jaar na inzetten van een behandeling volgt een controle-consult en worden de behandelresultaten (aan de hand van foto’s, haardikte- en haardichtheidsmeting) vergeleken met de situatie ten tijde van het eerste bezoek. De kosten van een controle-consult bedragen 125 euro.

Kosten van geneesmiddelen die naar aanleiding van een consult bij de Intermedica Kliniek worden voorgeschreven zijn uiteraard niet inbegrepen in de consultkosten.
Consultkosten dienen ten tijde van uw bezoek te worden voldaan. U kunt pinnen, maar ook contante betalingen worden geaccepteerd. U ontvangt een DBC-nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek?

De nota’s van de Intermedica Kliniek worden uitsluitend (geheel of gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars wanneer een consult plaatsvindt op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist. De vergoeding is gebaseerd op het passantentarief (zie hiervoor onze tarieven). Het uit te keren percentage is afhankelijk van uw zorgverzekering. Deze regeling wordt toegepast als er geen zorginkoopovereenkomst bestaat tussen een kliniek en een zorgverzekeraar.
De Intermedica Kliniek heeft geen zorginkoopovereenkomst met zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht het met u overeengekomen deel van het passantentarief te vergoeden. (Zorgwet, artikel 13)

Als u wilt weten welk deel van het passantentarief uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u met hen contact opnemen en navraag doen. Daarbij hebt u de volgende gegevens nodig:

AGB-code Intermedica Kliniek: 22.220300
NZA-nummer: 291-0160
Declaratiecode (DBC-code): 15C632 haar -en nagelafwijkingen/licht ambulant/ huid adnex
Zorgactiviteitcode: 190060
Zorgproductcode: 120701027
U wordt bij een consult gezien door een dermatoloog.

De factuur die u van ons ontvangt bevat alle gegevens om declaratie bij uw zorgverzekeraar mogelijk te maken. Het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op een uitstaand eigen risico.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van IL Haarwerken?

Elke zorgverzekering vergoedt een basisbedrag van € 418,50 per jaar, bij de aankoop van een haarwerk op basis van een machtiging die door een huisarts of medisch specialist kan worden afgegeven. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, heeft u als verzekerde wellicht recht op meer vergoeding.
Met het lidmaatschap van de ANKO voldoet IL Haarwerken aan de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.
ILHaarwerken is erkend onder AGB code 76088984, ANKO certificaat nummer 602895.

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huisarts of specialist?

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. De consultkosten komen in dat geval geheel voor uw eigen rekening.
Echter, zorgverzekeraars zullen de kosten van een consult (geheel of gedeeltelijk) vergoeden wanneer de factuur van de Intermedica Kliniek een verwijzer vermeldt. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan dient u een verwijzing van een huisarts of specialist mee te brengen.

Zie ook het antwoord op de vraag: ” Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek” elders op deze pagina.

Wat kosten geneesmiddelen om haarverlies te stoppen?

Geneesmiddelen voor erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica) worden vrijwel nooit door de zorgverzekering gedekt. U moet daarbij rekening houden met een bedrag van ongeveer €50,00 per maand.

Geneesmiddelen voor niet-erfelijke haarziekten worden meestal vanuit de basisverzekering vergoed. U moet dan nog wel rekening houden met het eigen risico van uw zorgverzekering, waardoor u toch nog een deel van de medicatie zelf moet betalen.

Moet ik naar de kliniek komen voor een recept?

Finasteride en dutasteride zijn geneesmiddelen. Ze worden voorgeschreven door een arts en afgeleverd door een apotheek. Een arts mag pas een geneesmiddel voorschrijven als hij/zij zich ervan vergewist heeft dat het geneesmiddel werkzaam zal zijn. Daarvoor is het nodig dat u naar de kliniek komt voor een onderzoek. Daarbij wordt ook de uitgangspositie vastgelegd zodat we het verloop van de behandeling goed kunnen beoordelen en eventueel tijdig bijstellen. Een gespecialiseerde dermatoloog neemt de behandeling met u door.

Voor herhaalrecepten kunt u bellen, e-mailen of gebruikmaken van de functie ‘herhaalrecept aanvragen’ op deze website.

Kan ik iets doen zonder een arts te consulteren?

Wanneer u twijfelt of u naar de kliniek wilt komen om een arts te consulteren over uw haarprobleem, dan kunt u kiezen voor een voedingssupplement dat zonder voorschrift verkrijgbaar is. Voor de drie meest voorkomende oorzaken van haaruitval (alopecia androgenetica, telogeen effluvium en alopecia areata) werden door de artsen van de Intermedica Kliniek drie varianten Trix Basic voedingssupplementen ontwikkeld. U vindt deze in onze webwinkel Dermatheek.nl. De werking en samenstelling van elk voedingssupplement is in de omschrijving opgenomen.
De combinatie van werkzame stoffen in de voedingssupplementen is zodanig dat het eerste effect ervan mag worden verwacht vanaf drie maanden gebruik. Mocht u na zes maanden gebruik geen effect ervaren, dan verdient het aanbeveling alsnog een arts over uw haarprobleem te consulteren.

Onderzoek en diagnostiek in de kliniek

Is een haarwortelonderzoek nodig?

Een haarwortelonderzoek, waarbij haren uit de hoofdhuid worden getrokken en onder een microscoop worden bestudeerd, is in onbruik geraakt. Eerst en vooral omdat haren feitelijk willekeurig uit de hoofdhuid moeten worden getrokken. Als je een lange, dikke haar in de hand hebt zul je deze er niet uittrekken omdat deze niets mankeert. Op deze wijze worden de dunne haren in het onderzoek oververtegenwoordigd, wat consequenties heeft voor de uitslag. Ook de hele kleine haartjes worden niet uitgetrokken omdat deze over het hoofd worden gezien. Daarnaast neemt de analyse veel tijd in beslag en moet een patiënt terugkomen voor de uitslag.

In de Intermedica Kliniek worden microscopische foto’s vervaardigd waarop tellingen en diktemetingen worden verricht. Dit geeft een veel beter beeld, de meting is betrouwbaar en valide (geeft een reëel beeld van de haarafwijking) en kan snel worden uitgevoerd. Het gegeven dat daarbij de haren niet uit de hoofdhuid hoeven te worden getrokken spreekt zowel de patiënt als ons aan!

Hoe kan het haar klinisch beter worden terwijl de DD’s afnemen?

Bij de berekening van de DD’s gaan we ervan uit dat de dikste haren op een locatie onaangedaan zijn door alopecia androgenetica. We nemen aan dat deze bij de behandeling niet dikker worden omdat zijn al de maximale dikte hebben. De som van de diameter van de drie dikste haren zetten we in de noemer van een DD. In de teller komt de som van de drie dunste haren. Als de breuk (DD) van jaar tot jaar groter wordt neemt de dikte van de dunste haren dus toe.
Deze redenering klopt niet als er in de gemeten regio’s geen haren zijn die onaangedaan zijn. De dikste haren op een lokatie worden dus ook dikker, waardoor de noemer inde DD’s ook groter wordt. De breuk (DD) blijft dan in de loop van de behandeling gelijk of wordt zelfs kleiner.

Waarom moet ik ijzer nemen om haargroei te bevorderen?

Haren hebben de snelst delende cellen van het lichaam. Voor het delingsproces is ijzer nodig als co-enzym.  Door de ijzerreserves in de lever aan te vullen wordt haarverlies door ijzertekort tegengegaan.

Ik gebruik drie maanden ijzer en mijn haar blijft uitvallen. Hoe kan dat?

Het verlies van lange haren betreft vrijwel altijd de normale wisseling van haren. Omdat de haren lang zijn nemen we aan dat zij uitgegroeid zijn (in de telogene fase verkeren) waarna ze uitvallen en vervangen worden door nieuwe haren. Het gaat dan om normale haarwisselingen waarvan je nooit kaal kunt worden. Wel is het mogelijk dat er perioden zijn waarin er méér haren wisselen dan gemiddeld. Bij ernstig haarverlies spreken we van een telogeen effluvium. Omdat dit nogal eens voorkomt bij een laag niveau van het ijzer zal de dermatoloog u ijzertabletten voorgeschreven.

Er zit een periode van drie maanden tussen het afstoten van een haar en het uitvallen ervan. De haren die vandaag uitvallen zijn dus drie maanden geleden afgestoten. De ijzertabletten kunnen hierop nog geen invloed gehad hebben. Pas vanaf drie maanden na de start met de ijzertabletten kan er een normalisering van de haaruitval gaan optreden. Meestal duurt het enkele maanden tot soms een jaar voordat er sprake is van volledige normalisatie.

Waarom wordt het ijzer niet meer gemeten bij een controleonderzoek?

Bij alle personen die naar de kliniek komen met als klacht “haarverlies” of “overmatige haaruitval” wordt gecontroleerd of ijzergebrek een mogelijke oorzaak is. Dit wordt bepaald aan de hand van de meting van de hemoglobine in het bloed. Als de hemoglobine te laag is schrijven wordt meestal ijzer voorgeschreven. Als de hemoglobine goed is kan ijzergebrek geen oorzaak zijn van het haarverlies. Indien vervolgens een andere oorzaak van het haarverlies wordt vastgesteld, zoals alopecia androgenetica, wordt het hemoglobine bij een controleonderzoek niet meer bepaald.

Haaruitval, dunnend haar, haarverlies en kaalheid

Ik krijg inhammen. Kan daaraan iets worden gedaan?

Bij vrijwel alle mannen wordt de haargrens aan de voorzijde in de leeftijd van 12 tot 22 jaar onderbroken, waardoor zogenaamde inhammen ontstaan. In feite hoort het bij een mannelijk uiterlijk omdat het ontstaan van inhammen bij vrouwen veel minder voorkomt. Als de inhammen vanaf een jaar of 22 niet groter worden is er niets aan de hand. Het hoort er gewoon bij.
Als de inhammen wel groter worden kan er sprake zijn van erfelijke kaalheid. Daarbij “groeien” de inhammen naar elkaar toe en wordt ook de kruin dunner. Of de inhammen groter worden kun je zien aan de haargrens ter plaatse. Er staan veel dunne, korte haren op de haargrens waardoor de haargrens niet meer strak begrensd is. Mocht dit bij u het geval zijn, is het raadzaam om een afspraak te maken voor een onderzoek. De situatie kan dan beoordeeld worden en er zal worden gekeken of het proces gestopt kan worden, bijvoorbeeld met een geneesmiddel als finasteride.

Mijn haar wordt dunner. Kan daaraan iets worden gedaan?

Bij iedereen wordt het haar na verloop van tijd dunner. Echter, als het haar binnen een relatief korte periode overmatig uitvalt, kunnen daarvoor over het algemeen twee oorzaken worden aangewezen.
Als de haren die uitvallen dik zijn en de lengte hebben van het kapsel is er mogelijk sprake van een telogeen effluvium. Door een gebeurtenis drie maanden vóór de start van de overmatige haaruitval worden de haren, die aan het einde van de groeifase zijn en op het punt staan te wisselen, massaal afgestoten. In feite is dit een natuurlijk proces en zal het haar zich in de loop van een jaar herstellen. Het herstel kan bespoedigd worden door gericht een voedingssupplement te gebruiken.

Als de uitgevallen haren overwegend dun en kort zijn, de hoofdhuid zichtbaar wordt, een verbrede middenscheiding ontstaat en/of de paardenstaart dunner wordt is er mogelijk sprake van een erfelijke oorzaak (alopecia androgenetica).  Het haarverlies leidt tot blijvende kaalheid, maar kan worden afgeremd door diverse middelen.

Heb ik telogeen effluvium of toch alopecia androgenetica?

Haaruitval is normaal als er gemiddeld 80 tot100 haren per dag uitvallen. Het betreft dan de lange haren (haren met de lengte van het kapsel) die na vier à vijf jaar groei aan het einde van de groeffase zijn gekomen. Mogelijk vallen deze haren door omstandigheden (extreme hitte, extreme koude, narcose, stress, gewichtsverlies, e.d.) tijdelijk meer uit dan normaal. Een dergelijke omstandigheid doet zich drie à vier maanden vóór de start van het overmatig haaruitval voor. Meestal normaliseert de haaruitval binnen een half jaar weer, maar soms duurt het ook langer. Aan een telogeen effluvium, zo wordt dit type haaruitval genoemd, is niets te doen omdat het gaat om normaal haaruitval. Mocht het haarverlies te lang doorgaan, kunt u overwegen een gericht voedingssupplement te gebruiken.

Als er behalve lange haren ook veel korte, dunne haren uitvallen is er mogelijk sprake van haarverlies door erfelijkheid (alopecia androgenetica). De eerste uiting hiervan is een verbrede middenscheiding en/of een dunner wordende paardenstaart. Deze haarafwijking leidt tot blijvend haarverlies en kaalheid. Een deskundige dermatoloog kan dit onderzoeken en diagnosticeren. Mocht er sprake zijn van alopecia androgenetica dan kan dit met een lotion worden geremd of met een geneesmiddel worden gestopt.

Mijn haar groeit niet meer. Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?

Als het haar niet meer goed groeit, moet vastgesteld worden of de groeicyclus van alle haren eenmalig verkort is of dat een deel van de haren bij elke wisseling korter groeit.
Door een ingrijpende behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie, kan het gebeuren dat haren, die normaal 60 cm lang worden, nog maar een lengte van 20 cm of minder bereiken. De haren behouden dan deze lengte. Deze situatie behoeft geen behandeling.
Als de haardracht steeds weer korter wordt, de uitgevallen haren overwegend dun en kort zijn, de hoofdhuid zichtbaar wordt, een verbrede middenscheiding ontstaat en/of de paardenstaart dunner wordt is er mogelijk sprake van een erfelijke oorzaak (alopecia androgenetica).  Het haarverlies leidt tot blijvende kaalheid. Haar dat is aangedaan (kort en dun) kan mogelijk behouden worden door het gebruik van een geneesmiddel.

Wordt een haar die uitvalt vervangen door een nieuwe haar?

Elk haarzakje kan ongeveer twintig keer een nieuwe haar produceren. Als een haar vijf jaar doorgroeit (en dus ongeveer 50 cm lang wordt voordat deze wisselt) zijn er bij u op 45-jarige leeftijd nog maar 9 haarkiemen verbruikt. De haarzakjes kunnen dus nog 11 haren produceren. Dat betekent dat de haren, die nu uitvallen, allemaal weer worden vervangen door nieuwe. Dit geldt niet voor de extreem korte haartjes (kleiner dan 1 cm).
Het duurt ongeveer drie maanden voordat de opvolger door de huid naar buiten komt. De haar groeit ongeveer 1 cm per maand, zodat het vanaf de doorbraak nog een jaar duurt voordat de haar weer op lengte komt.

Mijn haar "breekt af". Hoe kan dit?

Bij de Intermedica Kliniek komen veel vrouwen die aangeven dat hun haar “afbreekt”. Bij nader onderzoek blijkt meestal dat zij tot deze conclusie komen omdat zij veel korte haren tussen de normale haren zien. Dan is het vaak zo dat deze haren niet zijn afgebroken maar simpelweg niet langer groeien voordat zij wisselen. En dat is een kenmerk van erfelijk bepaald haarverlies: het haar wordt dunner en het haarverlies is blijvend.

Een andere mogelijkheid is dat u veel van uw lange haren verliest zodat het aantal korte haren relatief is oververtegenwoordigd. Dit is niet waarschijnlijk want het overmatig verlies van lange haren zou u merken.

Er is een haarafwijking waarbij het haar afbreekt bij “knoopjes” in de haren. Deze knoopjes kun je soms voelen als je een haar tussen je vingers laat glijden. Het is een zeer zeldzame haarafwijking.

Na een chemokuur komt mijn haar korter en dunner terug. Hoe komt dit?

Door een chemokuur worden haren vrijwel nooit blijvend aangetast. Een haar wisselt eenmaal in de vijf jaar. Normaliter wisselt jaarlijks dus 20% van de haren, waardoor veranderingen met name door ouder worden en door erfelijk bepaald haarverlies zeer langzaam verloopt. In uw geval wisselt na een chemokuur 100% van de haren, waarna alle haren die in de loop van vijf jaar zouden zijn verdwenen of verkleind, nu in de loop van een half jaar deze processen ondergaan.
Haarverlies door veroudering ontstaan vanaf de leeftijd van 75 jaar. Tegen haarverlies door veroudering bestaat geen remedie. Haarverlies door erfelijke kaalheid kan worden gestopt; de dunne haren kunnen weer dikker worden en langer doorgroeien.

Mijn haar komt dunner en grijzer terug na chemotherapie. Hoe komt dit?

Na een chemotherapie kunnen de haren volledig verdwijnen terwijl deze nog in de groeifase zitten. Dit heet een anageen effluvium. De groeifase wordt afgebroken en de haren worden afgestoten. Na beëindiging van de chemotherapie gaan de haarzakjes weer haren produceren en in principe krijgt u hetzelfde haar terug dat u had vóór de chemotherapie. Echter, afhankelijk van erfelijkheid kan het haar ook anders terugkeren.

Onder normale omstandigheden verandert een haardos zeer geleidelijk. Het grijs worden en kaal/dun worden van het haar zijn daar voorbeelden van. Een haar wordt niet tijdens de groeifase grijs. Als een haar aan het einde van een groeifase wisselt is de opvolger iets grijzer dan de voorganger, en de opvolger hiervan is ook weer grijzer. Dat geldt ook voor dun en kaal wordend haar door erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Een haar wordt aan het einde van de groeifase opgevolgd door een haar die dunner is en korter groeit, en deze wordt op zijn beurt opgevolgd door een haar die nog dunner is en nog korter groeit.

Door het anageen effluvium, en dus door de chemotherapie, wordt de groeifase van alle haren abrupt afgebroken waarna de opvolgers, bij erfelijke aanleg daartoe, allemaal tegelijk grijzer en dunner worden. Met andere woorden, als u niet met chemotherapie behandeld was zou uw haar ook dun en/of grijs geworden zijn, maar pas over een periode van vijf à zeven jaar. Het is goed mogelijk dat er bij u sprake is van een alopecia androgenetica.

Kan het zijn dat mijn haarverlies wordt veroorzaakt door de medicatie die ik gebruik?

De kans dat een geneesmiddel overmatig haarverlies veroorzaakt is niet groot. Mogelijk is er sprake van een andere oorzaak. De ziekte zelf, waarvoor u het geneesmiddel gebruikt, zou al een oorzaak kunnen zijn, maar ook erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica) kan de oorzaak zijn. Haarverlies door ziekte of stress leidt tot een homogene uitdunning van het haar (op alle plaatsen evenveel haarverlies). Alopecia androgenetica leidt tot locale uitdunning, met name op de middenscheiding, soms boven de oren en op het achterhoofd.

Als het geneesmiddel succesvol is zou u ermee niet moeten stoppen tenzij absoluut vaststaat dat het haarverlies daardoor komt.

Kunnen dode haarwortels weer tot leven worden gebracht?

Een haarwortel kan ongeveer 20 haren produceren, daarna is deze uitgeput (heeft geen stamcellen meer) waardoor er geen nieuwe haar meer kan groeien. De haarwortel verdwijnt dan (en omdat deze er niet meer is kun je de haarwortel ook niet meer terug laten keren!).
Als de haarwortel door het DHT-hormoon in volume afneemt, worden de opeenvolgende haren steeds dunner en korter. Dit proces kan ook worden omgekeerd door het gebruik van DHT-remmers als finasteride en dutasteride. De haarwortels worden weer dikker en groeien langer door. Hierdoor wisselen de haren minder vaak en neemt ook de haaruitval af.
De haren worden in de loop van drie jaar gebruik dikker en langer. Als een haarwortel al erg klein is (en tot net onder de huid is gemigreerd) komen er alleen nog maar enkele kleine, dunne haartjes uit waarna de haarwortel is uitgeput.

In de Intermedica Kliniek worden microscopische foto’s vervaardigd waarop tellingen en diktemetingen worden verricht. Dit geeft een goed beeld, de meting is betrouwbaar en valide (geeft een reëel beeld van de haarafwijking) en kan snel worden uitgevoerd. Aan de diktemetingen kunnen we zien of de behandeling effectief verloopt.

Waardoor kan haarpijn veroorzaakt worden?

Haarpijn kan diverse oorzaken hebben. Allereerst kan het komen doordat haarzakjes massaal kleiner worden. De krimp veroorzaakt dan de pijn. Dit is een veel voorkomend probleem bij erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Een behandeling met het geneesmiddel finasteride of dutasteride, waardoor het krimpen van de haarzakjes stopt, kan dan een oplossing van het probleem vormen.

Een tweede oorzaak is een oppervlakkige ontsteking of irritatie van de huid. Dit kan een gist zijn (seborrhoisch eczeem, dat roos veroorzaakt) of een bacterie. Door het aanbrengen van een corticosteroïd crème kan de pijn worden verminderd.

In mindere mate komt haarpijn voor als symptoom bij een auto-immuunziekte. Dit is een afwijking van het afweersysteem waardoor haarzakjes worden aangevallen alsof het lichaamsvreemde stoffen zijn. De behandeling hiervan kan de pijn doen afnemen.

Is er een verband tussen schilfers op het hoofd en haaruitval?

Schilfering van de hoofdhuid kan diverse oorzaken hebben. Een daarvan is seborrhoisch eczeem (roos), dat wordt veroorzaakt door een gist (een soort schimmel). In dat geval zou ketoconazol een werkzaam middel moeten zijn. Maar schilfering kan bijvoorbeeld ook komen door psoriasis of eczeem.  Schilfering van de hoofdhuid is vrijwel nooit een oorzaak van haarverlies. Als u duidelijkheid wilt over de oorzaak van de hoofdschilfers en over de behandeling ervan, is het raadzaam om een afspraak te maken voor een onderzoek door een van de dermatologen van de Intermedica Kliniek.

Wat kan ik tegen roos doen?

Roos wordt veroorzaakt door een gist, een soort schimmel. Gistpartikels proberen de huid binnen te dringen en de hoofdhuid reageert met een schilfering.
Ketoconazol verwijdert de gisten. U combineert dit middel altijd met een anti-roosshampoo. Na het gebruik van de anti-roosshampoo brengt u het tien minuten aan op de hoofdhuid.

  • De eerste week gebruikt u het driemaal
  • De tweede week gebruikt u het tweemaal, en éénmaal wast u het haar met een anti-roosshampoo
  • De derde week gebruikt u het éénmaal, en wast u het haar tweemaal met een anti-roosshampoo.
  • Daarna driemaal per week de haren wassen met een goede anti-roosshampoo. Let er daarbij op dat de shampoo minimaal vijf minuten op de hoofdhuid aanwezig is. Hoe langer het contact met de hoofdhuid hoe beter de werking tegen roos.

Als er ook maar een paar gistpartikels overblijven, kunnen deze zich weer gaan vermenigvuldigen en komt de roos terug. Daarom doet u er goed aan om het wassen van de haren met de antiroos shampoo minstens een half jaar, liever nog langer volhouden om alle gisten te verwijderen. Ook is er een kans op herinfectie vanuit hoofddeksels, kammen, klemmetjes, e.d.

Finasteride en dutasteride

Wanneer wordt finasteride voorgeschreven en wanneer dutasteride?

Bij alopecia androgenetica (erfelijke kaalheid) wordt het hormoon dihydrotestosteron (DHT) op de haarzakjes afgezet waardoor deze miniaturiseren en verdwijnen. DHT wordt gevormd uit het hormoon testosteron door het enzym 5-alpha-reductase (5-AR). Er zijn twee iso-enzymen 5-AR: 5-AR type 1 (30%) en 5-AR type 2 (70%). Finasteride remt alleen het 5-AR type 2 zodat er toch nog wat DHT gevormd wordt. Voor veel personen is dit niet zo’n bezwaar en ontstaat er een goed effect op de haargroei. Dutasteride remt zowel het type 1 als het type 2 iso-enzym, zodat er vrijwel geen DHT meer wordt aangemaakt. Het effect van dutasteride op de haargroei is dus groter.

In het algemeen wordt bij alopecia androgenetica finasteride (1,25 mg per dag) voorgeschreven. Dutasteride wordt in een dagelijkse dosering van 0,15 mg voorgeschreven als:
– finasteride niet goed werkt, hetgeen blijkt na minimaal één jaar gebruik;
– finasteride niet meer goed werkt. Dit gebeurt vaak na jarenlang finasteridegebruik waarbij het lichaam steeds meer 5-AR type 1 gaat aanmaken en er ook steeds meer DHT wordt gevormd;
– als het haarverlies erg groot is en het kaalwordingsproces zeer snel verloopt.

Is behandeling met finasteride/dutasteride op elke leeftijd mogelijk?

Bij iedereen wordt het haar na verloop van tijd dunner. Als de hoofdhuid zichtbaar wordt, inhammen of het haar op de kruin dunner wordt is er waarschijnlijk sprake van een erfelijke oorzaak (alopecia androgenetica). Het haarverlies leidt tot blijvende kaalheid. Haar dat is aangedaan (kort en dun) kan behouden worden door het gebruik van een geneesmiddel als finasteride of dutasteride, dit ongeacht de leeftijd.  Er komen door finasteride en dutasteride niet méér haren, de haarzakjes die verloren zijn komen niet meer terug. Het belangrijkste effect is dat het haar behouden blijft. Omdat dunne haren weer dikker worden en langer doorgroeien kan het volume van het haar wel toenemen.

Kan finasteride of dutasteride ook aan vrouwen worden voorgeschreven?

maart 2015 – Op grond van een recente uitlating van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is het nu mogelijk om finasteride of dutasteride voor te schrijven aan vrouwen als:
– er sprake is van onvruchtbaarheid (post-menopausaal, gesteriliseerd)

– finasteride of dutasteride in uw situatie de enige mogelijke behandeling is (en dus andere behandelingen niet of onvoldoende werkzaam zijn);

– u volledig bent geïnformeerd omtrent de voor- en nadelen van finasteride/dutasteride (“informed consent”);

– overleg heeft plaatsgevonden met de apotheek die het geneesmiddel aflevert.

Het is uitsluitend de dermatoloog die de situatie beoordeelt en beslist of aan alle voorwaarden is voldaan.

juli 2008 – De geneesmiddelen finasteride en dutasteride werden lange tijd en met goede klinische resultaten voorgeschreven aan vrouwen met haarverlies door alopecia androgenetica door de artsen en dermatologen van de Intermedica Kliniek. Deze geneesmiddelen werden off-label voorgeschreven. “Off-label” betekent dat deze geneesmiddelen wel zijn geregistreerd, maar niet voor de behandeling van erfelijke kaalheid bij vrouwen. Nieuwe wetgeving in 2008 bepaalt dat het off-label voorschrijven van geneesmiddelen alleen nog mogelijk is als de beroepsgroep een standpunt heeft ingenomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op basis van de nieuwe wetgeving in 2012 alle dermatologen laten weten dat het off-label voorschrijven van finasteride en dutasteride aan vrouwen niet langer is toegestaan.

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie heeft, als beroepsgroep van dermatologen, het standpunt ingenomen dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs vanuit gerandomiseerde klinische studies beschikbaar is om finasteride aan vrouwen voor te schrijven. Daarmee blijft het verbod op het voorschrijven door dermatologen van beide geneesmiddelen aan vrouwen gehandhaafd.

Een wijziging van dit standpunt is alleen mogelijk indien nieuwe, goed uitgevoerde gerandomiseerde klinische studies uitwijzen dat finasteride en dutasteride werkzaam zijn. Deze studies zijn echter dermate kostbaar dat het vooruitzicht hierop niet reëel is.

Krijg ik garantie op de behandeling met finasteride of dutasteride?

Soms is het mogelijk om kaalheid te verminderen, namelijk in het geval van erfelijke kaalheid in het beginstadium. Er zijn dan veel haren, die door het proces dun (in diameter) zijn geworden. Met een geneesmiddel kunnen deze haren weer dikker worden en dit heeft een gunstig effect op de mate van kaalheid: de hoofdhuid wordt beter bedekt.

Meestal echter is behoud van het haar het doel van de behandeling van erfelijke kaalheid. Dit omdat haarzakjes, de orgaantjes in de huid waaruit de haren groeien en die door erfelijke kaalheid zijn verdwenen, nooit meer terugkomen.

De Intermedica Kliniek kan echter geen garantie geven. Dat doet geen enkele arts in geen enkel ziekenhuis. Wel hebben wij een inspanningsverplichting om het gestelde doel te bereiken. Bij het bereiken van dit doel doen wij onze uiterste best, maar hebben wij ook te maken met de mate waarin de patiënt meewerkt en de individuele factoren die bij een behandeling een rol spelen en waarop wij geen invloed hebben.

Waarom krijg ik 0,15 mg dutasteride en niet 0,5 mg?

Voor de bevordering van de haargroei bij alopecia androgenetica is een dagelijkse dosering van 0,15 mg toereikend. Verhoging van de dosering resulteert weliswaar in een lichte verbetering van de haargroei, maar vergroot ook de kans op het ontstaan van bijwerkingen aanzienlijk. Dutasteride is namelijk op de markt gebracht in een dosering van 0,50 mg (Avodart) om de goedaardig vergrote prostaat te verkleinen. Als er geen sprake is van een vergrote prostaat is de kans reëel dat een dosering van 0,50 mg per dag de gezonde prostaat verkleint. Dit kan tot uiting komen in een verminderde productie van het prostaatvocht en een geringer volume van het ejaculaat (zaadlozing).

De reden dat veel mensen toch 0,50 mg dutasteride (Avodart) per dag gebruiken is dat dit het enige commerciële product is dat in de apotheek verkrijgbaar is. Het betreft een capsule met een gel, waaruit alles wegloopt als je deze zou willen verdelen in kleinere stukjes. Niet elke apotheek is in staat of bereid om handmatig dutasteride in een lagere dosering te maken.

Wij geven er de voorkeur aan om een dosering te kiezen die een grote kans biedt op succes bij de behandeling van haarverlies door alopecia androgenetica en daarbij een zo klein mogelijk kans op bijwerkingen. Dat is 0,15 mg per dag. Vanaf zes maanden gebruik begint de haargroei op gang te komen. Na één jaar kan het eerste resultaat worden bepaald en na twee jaar is het maximum resultaat bereikt.

Waarom wordt niet begonnen met een hogere dosering dutasteride?

In vrijwel alle gevallen kan, met het doel van haargroeibevordering, worden volstaan met een dagelijkse dosering van 0,15 mg dutasteride. Bij deze dosering is er een goed effect op de haargroei en is de kans op het ontstaan van een bijwerking erg klein (kleiner dan 1%). Als de dosering van dutasteride wordt verhoogd wordt het effect op de bevordering van de haargroei maar een klein beetje beter, terwijl de kans op het ontstaan van een bijwerking ongewenst oploopt. Om deze reden beginnen we liever met een dosering die voor 95% van de betrokkenen effectief is, namelijk 0,15 mg per dag.

Waarom heb ik na 3 maanden fina/duta nog steeds haaruitval?

De supplementen/geneesmiddelen die wij u voorschrijven (Trix Basic Alpha en Beta, finasteride, dutasteride) werken alleen tegen haaruitval door telogeen effluvium/erfelijke kaalheid.

Als een haar vandaag uitvalt is deze vier maanden geleden afgestoten door het haarzakje. Een eerste effect van de behandeling kunt u dus ook pas vanaf vier maanden verwachten. Dat betekent niet dat er na vier maanden geen sprake meer is van overmatig haarverlies: de werking komt langzaam op gang en kan zes maanden, soms zelfs twee jaar duren.

Belangrijk is te weten dat elke haar die uitvalt altijd een opvolger krijgt. U kunt van een telogeen effluvium dus nooit kaal worden. Wel kunt u tijdelijk wat dunner haar krijgen omdat de nieuwe haren, die dagelijks doorbreken, erg kort zijn en eerst op lengte moeten komen om dit te merken.

Ik gebruik al 6 maanden finasteride/dutasteride en ik merk nog niks!

Bij u is de erfelijke vorm van kaalheid (alopecia androgenetica) geconstateerd waarvoor u finasteride/dutasteride kreeg voorgeschreven. Dit geneesmiddel remt de vorming van het hormoon dihydrotestosteron (DHT), het hormoon dat op de haarzakjes gaat zitten. Door het DHT worden de haarzakjes steeds kleiner en de haren, die uit deze haarzakjes groeien, steeds dunner en korter.

Vanaf het moment dat u begint met het innemen van finasteride/dutasteride komt er nog maar weinig nieuw DHT in uw lichaam bij. Maar het oude DHT, dat op de haarzakjes zit, wordt niet door dit geneesmiddel verwijderd. Dat moet het lichaam zelf doen. Een halfjaar na de start van de behandeling zijn de haarzakjes DHT-vrij. Vanaf dat moment worden nieuwe haren dikker en groeien zij langer door. Het eerste effect is meetbaar na één jaar. Het maximale effect wordt na tweeënhalf jaar bereikt.

Hoe komt het dat finasteride/dutasteride niet werkt bij mij?

Het komt niet vaak voor dat finasteride en dutasteride geen of onvoldoende werkzaamheid vertonen. De precieze oorzaken ervan zijn niet bekend, wat doet vermoeden dat het om een combinatie van factoren gaat.
Een oorzaak van falen die wel bekend is, is een verkeerde combinatie van finasteride/dutasteride met een ander geneesmiddel of voedingsmiddel. Zo worden finasteride en dutasteride gemetaboliseerd door het CYP3A4 enzym. Als je een geneesmiddel of voedingsmiddel gebruikt dat de aanmaak van dit enzym bevordert worden finasteride en dutasteride versneld afgebroken en neemt de werkzaamheid sterk af. Hieronder vindt u een overzicht van geneesmiddelen en voedingsmiddelen die finasteride en dutasteride versneld afbreken:

aminoglutethimide
alcohol
amprenavir
aprepitant
barbiturate
bezodiazepine
carbamazepine
dexamethasone
efavirenz
ethosuximide
etravirine
garlic
glucocorticoid
glutethimide
griseofulvin
modafinil
nafcillin
nevirapine
oxcarbazepine
phenobarbital
phenytoin
primidone
rifabutin
rifampin
rifapentine
ritonavir
Hypericum perforatum ( St John’s wort/St. Janskruid)

Knoflook en St. Janskruid zijn de enige bekende voedingsstoffen die de werking van beide geneesmiddelen kunnen doen verminderen.

Is het mogelijk dat finasteride minder goed gaat werken?

Finasteride kan inderdaad in de loop der jaren iets minder gaan werken. Het lichaam is in staat om op alternatieve manier steeds weer wat meer DHT hormoon (dat verantwoordelijk is voor de het erfelijk haarverlies) te produceren. Een overstap naar het geneesmiddel dutasteride draagt ertoe bij dat de vorming van het DHT weer volledig wordt geremd.

Meestal bespreken we dit tijdens controles. Wellicht is het een idee om de komende drie maanden eens een afspraak te maken. We kunnen dan de veranderingen ten opzichte van uw laatste bezoek in beeld brengen en beoordelen of een ander geneesmiddel nodig is.

Als de haren die uitvallen de lengte hebben van uw kapsel betreft het vrijwel altijd normale haarwisselingen. Soms wisselen de haren gedurende een periode méér dan anders. Dit is een normaal verschijnsel en u kunt dit niet “verhelpen” door de dosering van dutasteride te verhogen. Dutasteride werkt namelijk alleen maar bij haarverlies door erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica).

Kan ik vet haar krijgen van finasteride/dutasteride?

Door het gebruik van dutasteride wordt één hormoon in uw lichaam sterk gereduceerd. Dit hormoon heeft normaliter geen invloed op het ontstaan van vet haar of acné. Vet haar kan ontstaan als de talgproductie sterk wordt opgevoerd. Dat kan ook vele andere oorzaken hebben. Uiteraard is het niet uitgesloten dat dutasteride bij u wel leidt tot een verhoging van de talgproductie maar daarvoor moet dit fenomeen wel langer dan enkele dagen bestaan.

Ik heb pijnlijke borsten bij de start met dutasteride. Wat moet ik doen?

Een heel klein percentage van de gebruikers van dutasteride kunnen pijnlijke borsten en/of gezwollen borsten ontwikkelen. Dit is een onschuldige, maar wel hinderlijke bijwerking. Hoewel deze klacht vrijwel altijd vanzelf overgaat is het ook zinnig om te stoppen met dutasteride zodat de pijn/zwelling weg is. Dit duurt een à drie weken. Als u daarna weer begint met dutasteride zal de pijnlijkheid/mate van zwelling minder zijn, soms ook helemaal weg.

Wat is de relatie tussen testosteron/DHT en erfelijke kaalheid?

Er is geen relatie tussen de hoeveelheid testosteron in het bloed en het ontstaan van alopecia androgenetica. Het maakt niet uit of er veel of weinig testosteron in het bloed zit.

Alopecia androgenetica leidt tot haarverlies omdat iemand door erfelijkheid (vastgelegd in de genen) receptoren voor het dihydrotestosteron (DHT), dus NIET voor het testosteron, op de haarzakjes aanlegt. Deze receptoren trekken het DHT, aangemaakt in de hoofdhuid, aan en doen de haarzakjes krimpen. De kleinere haarzakjes produceren dan nog alleen maar kleine, dunne haren die ook nog sneller wisselen. Als een haarzakje op deze manier ongeveer 20 haarwisselingen heeft doorgemaakt is het uitgeput en komt er geen nieuwe haar meer. Zo ontstaat een kale plek.

Het heeft ook geen enkele zin om bij een klinische diagnose van alopecia androgenetica het testosteron of het DHT in het bloed te bepalen.

Wat is het effect van testosterongebruik op de werking van dutasteride?

Testosteron wordt in het lichaam omgezet in dihydrotestosteron (DHT) door het enzym 5-alpha-reducase (5AR). De hoeveelheid DHT die geproduceerd wordt is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare 5AR. Als de hoeveelheid testosteron in het lichaam toeneemt zal er alleen méér DHT worden geproduceerd als er ook méér 5AR beschikbaar is. Van een toename van de hoeveelheid beschikbare 5AR is echter geen sprake. Bij gebruik van een testosteron gel zal de hoeveelheid DHT in de hoofdhuid derhalve niet significant toenemen.

Waarom werkt finasteride/dutasteride beter bij het drinken van grapefruitsap?

Een mogelijke oorzaak voor het niet of niet goed werken van finasteride of dutasteride is een versnelde afbraak van de finasteride of dutasteride vanaf het moment dat het in het lichaam komt. Finasteride en dutasteride worden afgebroken door het enzym CYP3A4. Grapefruitsap wordt ook afgebroken door het CYP3A4 enzym waarbij het CYP3A4 wordt verbruikt. Door nu grapefruitsap te gebruiken verlaagt u de hoeveelheid beschikbare CYP3A4 in uw lichaam, waardoor het geneesmiddel niet zo snel wordt afgebroken, en derhalve langer werkzaam zal zijn.

Kan ik St. Janskruid gebruiken samen met finasteride/dutasteride?

St. Janskruid  (St. Johns Wort) bevat stoffen die de aanmaak van CYP3A4 enzym bevorderen (inducers). Bij gebruik hiervan in combinatie met finasteride of dutasteride, die ook via ditzelfde enzym gemetaboliseerd worden, zal finasteride of dutasteride sneller via het CYP3A4 cytochroom worden afgebroken en dus minder goed of in het geheel niet werkzaam kunnen zijn. Als u wilt dat finasteride of dutasteride zijn werk goed doet kunt u dus beter géén St. Janskruid gebruiken.

Bijwerkingen van finasteride en dutasteride

Zijn er bijwerkingen van finasteride of dutasteride?

Haarverlies door erfelijke kaalheid kan worden gestopt met een geneesmiddel als finasteride of dutasteride. Daarbij treden zelden bijwerkingen op (maagpijn, duizeligheid) en als deze al voorkomen verdwijnen ze als je stopt me de inname. Effecten op de zeer lange termijn (meer dan 20 jaar) zijn niet bekend, maar het is onwaarschijnlijk dat deze nog zullen optreden.

Ook libidoverlies komt soms voor, maar het omgekeerde, libidowinst is veel voorkomend. Dit omdat het testosteron in het lichaam bij gebruik van finasteride of dutasteride enigszins toeneemt. Het effect na twee jaar gebruik zal zijn dat het haar behouden is gebleven en dat de haren dikker en langer zijn geworden.

Omdat finasteride en dutasteride oorspronkelijk zijn bedoeld om de prostaat te verkleinen (bij mannen met een vergrote prostaat) kan prostaatverkleining soms als bijwerking optreden bij een lagere dosering. In de prostaat wordt het vocht gevormd waaraan de zaadcellen, gevormd in de testes, worden toegevoegd. Dit mengsel, het ejaculaat, kan bij gebruik van finasteride en dutasteride afnemen. Deze afname beïnvloedt niet de vruchtbaarheid en de kans op een afwijking aan de vrucht.

Het bijwerkingencentrum Lareb heeft in de periode tussen 2005 en 2014 tien meldingen ontvangen van mogelijke bijwerkingen van finasteride en dutasteride bij vrouwen. Twee van deze meldingen betrof het gebruik van finasteride tijdens een zwangerschap. Op grond hiervan worden apotheken geadviseerd geen finasteride en dutasteride af te leveren aan vruchtbare vrouwen. Het volledige bericht van Lareb vindt u hier.

Kan finasteride/dutasteride de haargroei in het gezicht bevorderen?

Finasteride en dutasteride bevorderen haargroei in het gelaat niet, het remt juist de haargroei op alle andere plaatsen dan de hoofdhuid.
Echter, de haren van de bakkebaarden zijn van het type hoofdhaar en kunnen dus in de groei worden bevorderd.

Krijg ik libido-verlies bij gebruik van finasteride of dutasteride?

Libido wordt bij de man verhoogd bij een toename van het testosteron. Bij inname van finasteride of dutasteride wordt de omzetting van testosteron naar dihydrotestosteron, het hormoon dat haarverlies bij erfelijke kaalheid veroorzaakt, sterk afgeremd. Hierdoor blijft er méér testosteron in het lichaam met een verhoging van het libido als gevolg.

Hoe komt het dat er dan toch een circuit is waarbinnen beweerd wordt dat testosteron libidoverlagend is? Ook in de bijsluiter van Propecia (finasteride) staat dit vermeld. Tijdens het dubbelblind onderzoek naar de werkzaamheid van finasteride werd dit geneesmiddel aan personengegeven terwijl een placebo werd gegeven aan een andere groep. Niemand wist wie finasteride gebruikte. Uit de evaluaties bleek dat libidovermindering werd gemeld in beide groepen en ongeveer in gelijke mate, dus ook in de placebogroep. De farmaceutische industrie neemt dan geen risico op claims en vermeldt “libidoverlies” op de bijsluiter.

Een andere oorzaak voor het ontstaan van libidoverlies is het bijsluitereffect. Omdat in de bijsluiter staat vermeld dat libidoverlies als bijwerking kan optreden is de gebruiker bang dat dit bij hem het geval zal zijn. Deze angst speelt een rol bij het vrijen, met name bij onzekere personen, waardoor erectieverlies kan optreden. De angst voor het onvermogen op erectie kan mannen ervan weerhouden om spontaan te vrijen, hetgeen wordt geïnterpreteerd als libidoverlies.

Het is geen evenwichtsreactie! Testosteron kan inderdaad worden omgezet naar oestrogeen, maar hiervoor is een enzym nodig, het aromatase. De hoeveelheid aromatase en niet de hoeveelheid testosteron bepaalt hoeveel oestrogeen wordt gevormd.

De sterkere androgene werking van DHT betekent dat er een veel sterkere receptorbinding is dan die van testosteron. Dat zien we op de prostaat maar ook op de haarzakjes. DHT gaat op de (erfelijk bepaalde) receptoren van de haarfollikels zitten en verdringt daarbij het testosteron. Was het omgekeerd dan bestond erfelijke kaalheid niet! Er zijn verder geen receptoren die DHT-gevoelig zijn en DHT heeft dan ook geen effect op de libido.

Er zijn personen die wel libidoverlies of erectieverlies ervaren als gevolg van finasteride of dutasteride. Minder dan 5% van de mannen heeft hiermee te maken. Dit geeft ook aan dat deze klachten een bijwerking zijn en géén werking. Bijwerkingen zijn zeer gebruikelijk bij geneesmiddelengebruik. Dat is beslist geen reden om geen geneesmiddelen te gebruiken. Personen die een bijwerking ervaren kunnen hierover klagen, bijvoorbeeld op een forum. Personen die géén bijwerking ervaren zullen niet kalgen en komen niet op een forum om te vertellen dat zij géén klachten hebben! Daarom geven discussies op fora vaak een verkeerd beeld.

Finasteride en dutasteride tijdens zwangerschap en na bevalling

Moet ik stoppen met finasteride/dutasteride als mijn partner zwanger wil worden?

Om elk risico op een aangeboren defect van het kind te voorkomen wordt u geadviseerd een maand te stoppen met het innemen van dutasteride alvorens een zwangerschapspoging te ondernemen. Zodra uw partner zwanger is kunt u weer doorgaan met de behandeling en bij het vrijen een condoom gebruiken. Zo komt er nooit dutasteride in het lichaam van de moeder.

Mijn partner is zwanger en ik gebruikte finasteride/dutasteride. Loopt de baby een risico?

Finasteride of dutasteride kan bij gebruik door de man alleen invloed hebben op het ongeboren kind als dit in het lichaam van het ongeboren kind komt. Allereerst moet de finasteride of dutasteride vanuit de man bij de moeder in het lichaam komen (bijvoorbeeld via zoenen of via het sperma). Vervolgens wordt deze extreem kleine hoeveelheid verdeeld over het lichaam van de moeder, dit is een niet-meetbare concentratie. Een klein deel daarvan komt in het bloed van de moeder, dat ook door de placenta stroomt. Vanuit dit bloed zou dan weer een klein deel bij het ongeboren kind kunnen komen. Deze hoeveelheid is zo klein dat een probleem in de ontwikkeling van het kind extreem klein is.

Omdat van officiële zijde wordt geadviseerd om geen finasteride of dutasteride te gebruiken bij een zwangerschap kunt u bij het vrijen tijdens de zwangerschap een condoom gebruiken.

Is er wetenschappelijk bewijs dat dutasteride geen genetische afwijkingen veroorzaakt?

U mag ervan uitgaan dat een geneesmiddel dat in Nederland is geregistreerd, goed in beeld is gebracht. Allereerst moet de producent veel onderzoek doen naar de werking en de veiligheid van het geneesmiddel. Vervolgens moeten met dit onderzoek de gezondheidsautoriteiten overtuigd worden.

Als artsen iets willen weten over een geneesmiddel kijken zij altijd in het Farmacotherapeutisch Kompas. Hierin worden alle in Nederland toegelaten geneesmiddelen beschreven. Ook dutasteride in een dosering van 0,50 mg (Avodart): ga naar www.farmacotherapeutischkompas.nl en zoek op de term “dutasteride”. Hierin staat niets vermeld over het veroorzaken van genetische afwijkingen. Deze zijn namelijk niet uit het onderzoek naar voren gekomen. De dosering voor haargroeibevordering is niet 0,50 mg per dag maar 0,15 mg per dag, waardoor de kans op een mogelijke bijwerking kleiner is dan beschreven in het Kompas.

Als er geen enkele aanleiding is om te vermoeden dat er DNA veranderingen in spermacellen kunnen optreden wordt er ook geen onderzoek naar gedaan. Het is ook niet logisch om te verwachten dat er genetische veranderingen zouden kunnen optreden omdat het wegnemen van het hormoon dihydrotestosteron (dus niet het testosteron!) door dutasteride geen enkele relatie heeft met de mannelijke geslachtscellen. Ik kan u geen wetenschappelijk bewijs leveren waaruit blijkt dat dutasteride geen invloed heeft op het DNA van geslachtscellen omdat dit onderzoek niet is uitgevoerd en nooit uitgevoerd zal gaan worden. Als dutasteride invloed zou kunnen hebben op de geslachtscellen was dit uit onderzoek door de producent gebleken en zou dit middel nooit geregistreerd en dus ook niet verkrijgbaar zijn.

Er zijn door individuele gebruikers van finasteride, een farmacologisch broertje van dutasteride, wel meldingen gedaan van een “slechte kwaliteit van de zaadcellen” en onvruchtbaarheid. Het betreft zeer geringe aantallen en nooit is vastgesteld dat de schade zou zijn aangericht door finasteride. Helemaal uitgesloten is het dus niet, maar de kans is zeer klein. Dat betekent dat in vrijwel alle gevallen waarin genoemde klachten worden gemeld de oorzaak elders ligt.

Ik heb na mijn bevalling last van extreme haaruitval. Hoe kan dit?

Haaruitval na een bevalling is zeer gebruikelijk. De bevalling en de spanning daaromheen veroorzaken veel stress. Drie maanden daarna begint de vermeerderde haaruitval. Het betreft haren die de lengte hebben van het kapsel, wat erop duidt dat uitsluitend de haren uitvallen die aan de beurt zijn om te wisselen (de groeifase wordt afgebroken). Alle uitgevallen haren worden weer vervangen door nieuwe haren. Het herstel duurt meestal drie tot zes maanden.

Kan ik Trix Basic gebruiken tijdens de zwangerschap?

Trix Basic kan inderdaad gebruikt worden vóór en tijdens een zwangerschap. Het gaat dan om Trix Basic Alpha (remt het haarverlies) en Trix Basic Beta (bevordert de haargroei). Bij gebruik van één capsule van elk per dag is het effect op uw haar het best.
Overigens ervaren vrijwel alle zwangere vrouwen een verbetering van hun haar en minder haarverlies tijdens een zwangerschap. Waarschijnlijk hoeft u Trix Basic daarom niet meer in te nemen vanaf het moment dat u zwanger bent.

Anticonceptiepil en Minoxidil

Op welke manieren kunnen de Diane, Yasmin en Yaz pil de haargroei bevorderen?

De Diane-, Yasmin- en Yazpil bevatten een stof (niet het hormoon) met anti-androgene eigenschappen. De activiteit van het hormoon dihydrotestosteron (DHT) wordt daardoor onderdrukt waardoor u minder snel dun en kaal wordt, als er bij u sprake is van alopecia androgenetica. Deze erfelijke vorm van kaalheid berust namelijk op een verhoogde gevoeligheid van de haarzakjes voor het DHT. Onder invloed van DHT worden de haarzakjes verkleind en verdwijnen uiteindelijk.
De Diane-, Yasmin- en Yazpil vertragen dit proces en als u ermee stop zal het haarverlies weer wat kunnen toenemen. Bij alopecia androgenetica zijn de geneesmiddelen finasteride en dutasteride ook bij vrouwen echter veel effectiever dan de Yasminpil.

Mocht het voor u niet duidelijk zijn of bij u het haarverlies wordt veroorzaakt door alopecia androgenetica, is het aan te raden om een afspraak te maken voor een haaronderzoek.

Hoe kan het dat mijn haarverlies niet is verminderd nu ik een halfjaar Diane-35 gebruik?

Hebben de haren, die nu uitvallen, de lengte van het kapsel (lange haren)? Of zijn het voornamelijk korte, dunne haren? Lange haren wisselen omdat zij aan het einde van de groeifase zitten. Deze wisseling is een natuurlijk proces, waarbij een uitgevallen haar altijd weer wordt vervangen door een nieuwe. Soms zijn er perioden waarin de haren meer wisselen dan in andere perioden. In principe hoeft u daaraan niets te doen omdat het een natuurlijk proces betreft. Het wisselen van de haren kan iets worden geremd en de groei van de nieuwe haren kan iets worden verbeterd met een gericht voedingssupplement. U kunt dus eventueel een voedingssupplement gebruiken, bijvoorbeeld voor een periode van een halfjaar. Als u wilt weten welke stoffen er in het supplement moeten zitten kunt u hier verder lezen.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor een (controle)onderzoek. Er zullen dan (opnieuw) foto’s worden gemaakt en er zal worden bekeken wat er veranderd is aan uw haar. Op basis van deze gegevens kan een goede inschatting gemaakt worden van wat er aan de hand is (haaruitval door erfelijkheid of door natuurlijke wisselingen) en wat er aan gedaan kan worden.

Ik heb alopecia androgenetica en gebruik daarom de Dianepil. Moet ik hiermee stoppen vanwege het verhoogde risico op trombose?

Alopecia androgenetica wordt geremd door de androgeenremmer in de Diane-35-pil. Deze androgeenremmer zit niet in een tweede-generatiepil. Dat betekent dat u rekening moet houden met een toename van de haaruitval als u overstapt op een tweede-generatiepil.
Het gebruik van de Diane-35 geeft een verhoogd risico op trombose van ongeveer twee per duizend ten opzichte van vrouwen die bijvoorbeeld Microgynon gebruiken, maar ook Microgynon geeft een verhoogde kans op het ontstaan van trombose. Dit gegeven kunt u wellicht gebruiken bij het nemen van een beslissing om te stoppen. Als u kiest voor een andere pil kunt u dit het beste doen in overleg met uw huisarts.

Vooralsnog heeft de Commissie voor de Beoordeling van Geneesmiddelen geadviseerd om de Diane-35 niet meer voor te schrijven aan nieuwe gebruikers (omdat tromboseproblematiek voornamelijk bij nieuwe gebruikers voorkomt). Als u de Diane-35- pil alleen gebruikt voor verbetering van uw haar kunt u eventueel overstappen op de Yasmin-30. Deze pil heeft een andere androgeenremmer dan de Diane-35 en werkt ook positief op het haar.

Wat is het verschil in werking tussen dutasteride en cyproteronacetaat?

Haarverlies door alopecia androgenetica ontstaat door verkleining van de haarzakjes door het hormoon DHT. Dit verbindt zich met receptoren op de haarzakjes. Dutasteride is werkzaam door remming van het hormoon DHT: minder DHT betekent dat er minder DHT op de receptoren van de haarzakjes kan gaan zitten.
Cyproteronacetaat is een stof die ook op de receptoren gaat zitten. Als een receptorplaats bezet is met cyproteronacetaat kan het DHT er niet meer bij.
De werking van dutasteride is vrij absoluut: er is vrijwel geen DHT meer en dus stopt het haarverlies. Cyproteronacetaat moet zijn werk verrichten in competitie met DHT: beide vechten om een plek op de receptoren. Omdat de meeste receptorplaatsen al met DHT zijn bezet bij de start van de behandeling met cyproteronacetaat is deze laatste in het nadeel. De werking van cyproteronacetaat is dus onvolledig: het verlies aan haren wordt wel afgeremd, niet gestopt.

Voedingssupplement Trix Basic bij haaruitval

Welk voedingssupplement is geschikt voor mij?

Maar al te vaak worden er middelen aangeboden tegen haarverlies die niet werkzaam zijn. Omdat er zoveel voedingssupplementen voor haren zijn is het belangrijk te kijken naar de stoffen die in de aangeboden producten zitten en naar de werkzaamheid van deze stoffen.
Alléén de stoffen waarvan de werkzaamheid in de wetenschappelijke literatuur bevestigd is, zijn opgenomen in de voedingssupplementen van Trix Basic. In de beschrijving van deze supplementen staat welke stoffen een bewezen effectiviteit hebben bij haarverlies. De literatuur, waarin het bewijs van de effectiviteit van deze stoffen te vinden is, wordt ook vermeld.

Trix Basic Alpha: is speciaal ontwikkeld voor de preventie en behandeling van overmatig haaruitval door erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica)
Trix Basic Beta: richt zich op de bevordering van haargroei en het herstel van de haardikte en haarlengte bij haaruitval door ‘stress’ (telogeen effluvium)
Trix Basic Gamma: bevat de voedingselementen waarvan is bewezen dat zij de kans op hergroei van haren bij pleksgewijze haaruitval (alopecia areata) kunnen vergroten.

Hoe snel werkt Trix Basic?

Vermindering van haaruitval treedt vanaf drie maanden na de start van de inname van Trix Basic op. Mocht na 12 maanden nog onvoldoende effect blijken, dan is het verstandig om uw haarprobleem te bespreken met een tricholoog: een dermatoloog met expertise op het gebied van haarziekten en haarafwijkingen.

Kan ik Propecia combineren met Trix Basic Alpha?

Propecia (finasteride 1,0 mg) werkt erg goed tegen haarverlies door erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Dit geneesmiddel remt de vorming van het 5-alpha-reductase type 2, een van de enzymen die het DHT aanmaken (waardoor haarverlies optreedt). Bij gebruik van Propecia daalt het DHT voor ongeveer 75%. Trix Basic Alpha remt het het 5-alpha-reductase type 1. Bij gebruik van Propecia en Trix Basic Alpha samen wordt het DHT voor ongeveer 95% onderdrukt. De kans op een goed effect (behoud van de haren en verbetering van de lengtegroei van de haren) is dan sterk vergroot.

Om deze reden adviseert de Intermedica Kliniek patiënten om finasteride altijd te combineren met Trix Basic Alpha.

Hoe komt het dat Trix Basic Alpha bij mij nog niet werkt?

Trix Basic Alpha wordt voorgeschreven bij erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica). Het middel remt de vorming van het hormoon dihydrotestosteron (DHT), het hormoon dat op de haarzakjes gaat zitten, enigszins. Door het DHT worden de haarzakjes steeds kleiner en de haren, die uit deze haarzakjes groeien, steeds dunner en korter.

Vanaf het moment dat u begint met het innemen van Trix Basic Alpha komt er minder nieuw DHT in uw lichaam bij. Maar het oude DHT, dat op de haarzakjes zit, wordt niet door dit middel verwijderd. Dat moet het lichaam zelf doen. Een halfjaar na de start van de behandeling zijn de haarzakjes enigszins ontdaan van het DHT. Vanaf dat moment worden nieuwe haren dikker en groeien zij langer door. Het eerste effect is meetbaar na één jaar. Het maximale effect wordt na tweeënhalf jaar bereikt.

Trix Basic Alpha werkt niet zo goed als dutasteride of finasteride. Dit betekent dat het haarverlies niet helemaal zal normaliseren. U kunt Trix Basic Beta gerust combineren met dutasteride of finasteride.

Hoe komt het dat Trix Basic Beta bij mij nog niet werkt?

Tussen de afstoting van een haar door het haarzakje en het loskomen van de haar uit de hoofdhuid zit een periode van drie à vier maanden. Dit betekent dat u gedurende deze periode geen effect van de behandeling kunt verwachten. Eerst moeten alle afgestoten haren er uit zijn. Vanaf ongeveer vier maanden komt het effect van Trix Basic Beta op gang. Langzaam zal de haaruitval dan normaliseren.

Wat doet mesotherapie bij haaruitval?

De term mesotherapie geeft aan dat er “actieve” stoffen in de huid worden gespoten met het doel de kwaliteit van de huid te verbeteren. Dit gebeurt met vele kleine prikjes. Indien mesotherapie wordt toegepast bij alopecia androgenetica moet er wel een werkzame stof worden ingespoten. Vitaminen helpen niet. De ingespoten stoffen komen via de huid in de rest van het lichaam en de werkzaamheid is niet wetenschappelijk aangetoond.

Als de actieve stof finasteride of dutasteride is, kun je deze beter innemen. Deze stoffen komen dan via het lichaam in de hoofdhuid en dit heeft een bewezen effect.

Intermedica Kliniek

Kliniek voor dermatologie en trichologie
Onze diensten:

Haaruitval behandelen

Heeft u haaruitval, dunner wordend haar of bent u kalend?  De Interme

Lees verder

Mannen en haaruitval

Zeer veel mannen vertonen een klassiek patroon van erfelijke kaalheid:

Lees verder

Vrouwen en haaruitval

Een schrikbeeld voor vrouwen: dun haar en een kapsel waarbij de hoofdh

Lees verder

Trix Basic supplement

Trix Basic: Voedingssupplementen bij haaruitval Voedingssupplementen t

Lees verder

IL Haarwerken

Binnen de muren van de Intermedica Kliniek is haarwerk-instituut IL Ha

Lees verder
Behandeling van schimmelnagels of onychomycose bij de Intermedica Kliniek te Boxmeer

Schimmel(kalk)nagels

Veel jongeren en volwassenen hebben last van schimmelnagels, ook wel k

Lees verder

Trix Fibers camouflage

Nieuw! Trix Fibers – een product van Intermedica Kliniek Een sne

Lees verder

Dermatheek Shop

De Dermatheek is de (web)winkel van de Intermedica Kliniek en tevens g

Lees verder

Haarwoordenboek

Klik op alfabet door ons `haarwoordenboek`. Komt uw woord niet voor? Z

Lees verder
De binnentuin met boomgaard van Klooster Elsendael te Boxmeer

Locatie Boxmeer

Vanaf 1 juni 2014 is Intermedica Kliniek gevestigd in het prachtige Kl

Lees verder
Hotelkamer Hotel Klooster Elsendael te Boxmeer

Hotel Klooster Elsendael

Hotel Klooster Elsendael: onder één dak met Intermedica Hotel Kloost

Lees verder

Restaurant Elsendael

Restaurant Elsendael, onderdeel van Hotel Klooster Elsendael, biedt ee

Lees verder

Onze specialisten

De specialisten van de Intermedica Kliniek zijn u graag van dienst.
Om contact op te nemen kunt u hier klikken.

Ids Boersma

Dermatoloog

Lees verder

Quintus Swinkels

Dermatoloog

Lees verder

Emiel Verdonschot

Medisch directeur

Lees verder

Sherief Janmohamed

Arts

Lees verder

Haydar Hasan

Arts

Lees verder

Albert Gho

Arts

Lees verder
Gerard Linssen ILHaarwerken

Gerard Linssen

Meester haarwerker

Lees verder
Wilma Baars

Wilma Baars

Huiddiagnostisch assistent

Lees verder

 

Wacht niet langer.

De hoeveelheid en kwaliteit van uw haren gaat steeds meer achteruit en u wilt zich daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt uw haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met u besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.