neem contact op

info@intermedica.nl     024-711 1036    herhaalrecept

Ons Corona-protocol

Ons Corona-protocol

  • Uw afspraak kan helaas niet doorgaan als u last heeft van (één van) de volgende klachten; luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, kortademigheid (ook zonder koorts), koorts, spierpijn, hoofdpijn en/of keelpijn. Belt u dan om uw afspraak te verplaatsen.
  • Gebruik bij binnenkomst de desinfecterende handgel om uw handen te te desinfecteren en draag bij het betreden van de kliniek een mond-neusmasker.  
  • We hanteren de 1.5m afstand-regel, maar bij enkele handelingen die wij verrichten (fotografie en bloedafname) is afstand houden niet mogelijk.
  • Voor uw en onze veiligheid moeten we ons houden aan een strikte planning: Kom op tijd voor uw afspraak. Als u erg vroeg bent, verzoeken we u te wachten met het binnenkomen van de kliniek tot het tijdstip van uw afspraak. Kom ook niet te laat, dit brengt het veiligheidsprotocol in gevaar.
    Uw afspraak duurt een uur (intake, analyse en consult).
  • Kom bij voorkeur alleen. Een uitzondering wordt gemaakt voor minderjarige patiënten, zij kunnen met maximaal 1 volwassen begeleider binnenkomen. Als u samen reist met iemand of door iemand wordt afgezet/opgehaald, dan kan diegene wachten in de auto op de parkeerplaats.
  • Wij vragen aanwijzingen voor verkeersstromen, veiligheid en hygiëne die u door medewerkers in de kliniek worden gegeven op te volgen
  • Onze medewerkers zullen zich houden aan het Covid-19 protocol en dragen mogelijk beschermende kleding en/of mondmaskers en/of handschoenen. Deurklinken, tafels, de balie, het pinapparaat en andere oppervlakken worden na elk consult schoongemaakt door onze medewerkers.

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt je haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.