neem contact op

info@intermedica.nl     024-711 1036    herhaalrecept

FAQ | Onderzoek en diagnose

Is een haarwortel-onderzoek nodig?

Een haarwortelonderzoek, waarbij haren uit de hoofdhuid worden getrokken en onder een microscoop worden bestudeerd, is in onbruik geraakt. Eerst en vooral omdat haren feitelijk willekeurig uit de hoofdhuid moeten worden getrokken. Als je een lange, dikke haar in de hand hebt zul je deze er niet uittrekken omdat deze niets mankeert. Op deze wijze worden de dunne haren in het onderzoek oververtegenwoordigd, wat consequenties heeft voor de uitslag. Ook de hele kleine haartjes worden niet uitgetrokken omdat deze over het hoofd worden gezien. Daarnaast neemt de analyse veel tijd in beslag en moet een patiënt terugkomen voor de uitslag.

In de Intermedica Kliniek worden microscopische foto’s vervaardigd waarop tellingen en diktemetingen worden verricht. Dit geeft een veel beter beeld, de meting is betrouwbaar en valide (geeft een reëel beeld van de haarafwijking) en kan snel worden uitgevoerd. Het gegeven dat daarbij de haren niet uit de hoofdhuid hoeven te worden getrokken spreekt zowel de patiënt als ons aan!

Waarom moet ik ijzer nemen om haargroei te bevorderen?

Haren hebben de snelst delende cellen van het lichaam. Voor het delingsproces is ijzer nodig als co-enzym.  Door de ijzerreserves in de lever aan te vullen wordt haarverlies door ijzertekort tegengegaan.

Ik gebruik al drie maanden ijzer en mijn haar blijft uitvallen. Hoe komt dat?

Haren hebben de snelst delende cellen van het lichaam. Voor het delingsproces is ijzer nodig als co-enzym.  Door de ijzerreserves in de lever aan te vullen wordt haarverlies door ijzertekort tegengegaan.

Waarom wordt ijzer niet gemeten bij een controle-onderzoek?

Bij alle personen die naar de kliniek komen met als klacht “haarverlies” of “overmatige haaruitval” wordt gecontroleerd of ijzergebrek een mogelijke oorzaak is. Dit wordt bepaald aan de hand van de meting van de hemoglobine in het bloed. Als de hemoglobine te laag is schrijven wordt meestal ijzer voorgeschreven. Als de hemoglobine goed is kan ijzergebrek geen oorzaak zijn van het haarverlies. Indien vervolgens een andere oorzaak van het haarverlies wordt vastgesteld, zoals alopecia androgenetica, wordt het hemoglobine bij een controleonderzoek niet meer bepaald.

Bij controle bleek mijn haar klinisch beter, maar namen de DD's af. Hoe zit dat?

DD’s zijn Dun/Dikratio’s: een van de manieren die wij gebruiken om de effectiviteit van een behandeling voor alopecia androgenetica te meten. Hoe werkt dat?
Tijdens een trichoscan maken we met een microscoop-lens foto’s op vaste plaatsen op het hoofd. De haren in deze gebieden worden geteld en gemeten.
Bij de berekening van de DD’s gaan we ervan uit dat de dikste haren op een locatie onaangedaan zijn door alopecia androgenetica. We nemen aan dat deze bij de behandeling niet dikker worden omdat zijn al de maximale dikte hebben. De som van de diameter van de drie dikste haren zetten we in de noemer van een DD. In de teller komt de som van de drie dunste haren. Als de uitkomst van deze breuk (DD) van jaar tot jaar groter wordt neemt de dikte van de dunste haren dus toe.
Deze redenering klopt niet als er in de gemeten regio’s geen haren zijn die onaangedaan zijn. De dikste haren op een lokatie worden dus ook dikker, waardoor de noemer in de DD’s ook groter wordt. De breuk (DD) blijft dan in de loop van de behandeling gelijk of wordt zelfs kleiner.

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt je haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.