neem contact op

info@intermedica.nl     024-711 1036    herhaalrecept

FAQ – Is er wetenschappelijk bewijs dat dutasteride geen genetische afwijkingen veroorzaakt?

U mag ervan uitgaan dat een geneesmiddel dat in Nederland is geregistreerd, goed in beeld is gebracht. Allereerst moet de producent veel onderzoek doen naar de werking en de veiligheid van het geneesmiddel. Vervolgens moeten met dit onderzoek de gezondheidsautoriteiten overtuigd worden.
Als artsen iets willen weten over een geneesmiddel kijken zij altijd in het Farmacotherapeutisch Kompas. Hierin worden alle in Nederland toegelaten geneesmiddelen beschreven. Ook dutasteride in een dosering van 0,50 mg (Avodart): ga naar www.farmacotherapeutischkompas.nl en zoek op de term “dutasteride”. Hierin staat niets vermeld over het veroorzaken van genetische afwijkingen. Deze zijn namelijk niet uit het onderzoek naar voren gekomen. De dosering voor haargroeibevordering is niet 0,50 mg per dag maar 0,15 mg per dag, waardoor de kans op een mogelijke bijwerking kleiner is dan beschreven in het Kompas.
Als er geen enkele aanleiding is om te vermoeden dat er DNA veranderingen in spermacellen kunnen optreden wordt er ook geen onderzoek naar gedaan. Het is ook niet logisch om te verwachten dat er genetische veranderingen zouden kunnen optreden omdat het wegnemen van het hormoon dihydrotestosteron (dus niet het testosteron!) door dutasteride geen enkele relatie heeft met de mannelijke geslachtscellen. Ik kan u geen wetenschappelijk bewijs leveren waaruit blijkt dat dutasteride geen invloed heeft op het DNA van geslachtscellen omdat dit onderzoek niet is uitgevoerd en nooit uitgevoerd zal gaan worden. Als dutasteride invloed zou kunnen hebben op de geslachtscellen was dit uit onderzoek door de producent gebleken en zou dit middel nooit geregistreerd en dus ook niet verkrijgbaar zijn.
Er zijn door individuele gebruikers van finasteride, een farmacologisch broertje van dutasteride, wel meldingen gedaan van een “slechte kwaliteit van de zaadcellen” en onvruchtbaarheid. Het betreft zeer geringe aantallen en nooit is vastgesteld dat de schade zou zijn aangericht door finasteride. Helemaal uitgesloten is het dus niet, maar de kans is zeer klein. Dat betekent dat in vrijwel alle gevallen waarin genoemde klachten worden gemeld de oorzaak elders ligt.

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt je haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.