neem contact op

info@intermedica.nl     024-711 1036    herhaalrecept

FAQ | Algemeen & administratief

Wat gebeurt er tijdens een haarconsult?

Tijdens een eerste bezoek wordt u ontvangen door een van onze medewerkers. Hij of zij zal u vragen naar de vragenlijst die u bij de bevestiging van uw afspraak (e-mail of post) zult hebben ontvangen. Aan de hand van deze vragenlijst wordt een electronisch patiëntendossier (EPD) voorbereid. Hierna volgt een intake-gesprek waarbij de vragenlijst als leidraad gebruikt wordt. Tijdens dit intake-gesprek wordt een aantal foto’s van uw haar gemaakt, deze vormen de basis voor een haartelling en vaststelling van de haarstatus.

Vervolgens wordt een bloedmonster afgenomen voor onderzoek naar uw algemene gezondheid en oorzaken van haarafwijkingen. Hierbij wordt gemeten: GPT (leverfunctie), glucose (suiker), creatinine (nierfunctie), hemoglobine (ijzer) en cholesterol. Het EPD wordt na analyse aangevuld met de bevindingen.

U consulteert in het tweede deel van uw bezoek een arts of dermatoloog. Deze kan hierbij een aanvullend lichamelijk onderzoek van het hoofd doen en zal zijn/haar diagnose met u bespreken. Indien mogelijk zal de arts een behandeladvies geven en geneesmiddelen voorschrijven. Indien mogelijk en gewenst krijgt u een verwijsadvies.

Bij uw vertrek ontvangt u van de receptionist o.a. informatie over voorgeschreven geneesmiddelen, een mapje met een afdruk van de foto’s die zijn gemaakt, een brief aan uw huisarts en de nota van het consult.

De totale duur van een eerste consult bedraagt circa 1 uur.

Wat kost een haarconsult en een behandeling?

De kosten van een eerste haarconsult bedragen 165 euro. De beantwoording van vragen, behandeling van klachten, tussentijdse bezoeken aan de kliniek en het voorschrijven van (herhaal)recepten is voor de duur van een jaar na de eerste bezoekdatum in het consulttarief inbegrepen.

Circa een jaar na uw eerste afspraak of na inzetten van een behandeling volgt een controle-consult en worden de behandelresultaten (aan de hand van foto’s, haardikte- en haardichtheidsmeting) vergeleken met de situatie ten tijde van het eerste bezoek. De kosten van een controle-consult bedragen 130 euro.

Kosten van geneesmiddelen die naar aanleiding van een consult bij de Intermedica Kliniek worden voorgeschreven zijn niet inbegrepen in de consultkosten.

Consultkosten dienen ten tijde van uw bezoek te worden voldaan. U kunt pinnen, maar ook contante betalingen worden geaccepteerd. U ontvangt een DBC-nota die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u bent verwezen door uw huisarts of een specialist, dan komt u altijd in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de consultkosten.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek?

De nota’s van de Intermedica Kliniek worden uitsluitend (geheel of gedeeltelijk) vergoed door zorgverzekeraars wanneer een consult plaatsvindt op verwijzing van de huisarts of een medisch specialist. De vergoeding is gebaseerd op het passantentarief (zie hiervoor onze tarieven). Het uit te keren percentage is afhankelijk van uw zorgverzekering. Deze regeling wordt toegepast als er geen zorginkoopovereenkomst bestaat tussen een kliniek en een zorgverzekeraar.
De Intermedica Kliniek heeft geen zorginkoopovereenkomst met zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht het met u overeengekomen deel van het passantentarief te vergoeden. (Zorgwet, artikel 13)

Als u wilt weten welk deel van het passantentarief uw zorgverzekeraar vergoedt kunt u met hen contact opnemen en navraag doen. Daarbij hebt u de volgende gegevens nodig:

AGB-code Intermedica Kliniek: 22.220300
NZA-nummer: 291-0160
Declaratiecode (DBC-code): 15C632 haar -en nagelafwijkingen/licht ambulant/ huid adnex
Zorgactiviteitcode: 190060
Zorgproductcode: 120701027
U wordt bij een consult gezien door een dermatoloog.

De factuur die u van ons ontvangt bevat alle gegevens om declaratie bij uw zorgverzekeraar mogelijk te maken. Het door de zorgverzekeraar uit te keren bedrag wordt in mindering gebracht op een uitstaand eigen risico.

Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huisarts of specialist?

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. De consultkosten komen in dat geval geheel voor uw eigen rekening.
Echter, zorgverzekeraars zullen de kosten van een consult (geheel of gedeeltelijk) vergoeden wanneer de factuur van de Intermedica Kliniek een verwijzer vermeldt. Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan dient u een verwijzing van een huisarts of specialist mee te brengen.

Zie ook het antwoord op de vraag: ” Vergoedt mijn zorgverzekeraar de factuur van de Intermedica Kliniek” elders op deze pagina.

Wat kosten geneesmiddelen om haarverlies te stoppen?

Geneesmiddelen voor erfelijke kaalheid (alopecia androgenetica) worden vrijwel nooit door de zorgverzekering gedekt. U moet daarbij rekening houden met een bedrag van ongeveer €50,00 per maand.

Geneesmiddelen voor niet-erfelijke haarziekten worden meestal vanuit de basisverzekering vergoed. U moet dan nog wel rekening houden met het eigen risico van uw zorgverzekering, waardoor u toch nog een deel van de medicatie zelf moet betalen.

Moet ik naar de kliniek komen voor een recept?

Finasteride en dutasteride zijn geneesmiddelen. Ze worden voorgeschreven door een arts en afgeleverd door een apotheek. Een arts mag pas een geneesmiddel voorschrijven als hij/zij zich ervan vergewist heeft dat het geneesmiddel werkzaam zal zijn. Daarvoor is het nodig dat u naar de kliniek komt voor een onderzoek. Daarbij wordt ook de uitgangspositie vastgelegd zodat we het verloop van de behandeling goed kunnen beoordelen en eventueel tijdig bijstellen. Een gespecialiseerde dermatoloog neemt de behandeling met u door.

Voor herhaalrecepten kunt u bellen, e-mailen of gebruikmaken van de functie ‘herhaalrecept aanvragen’ op deze website.

Kan ik iets doen zonder een arts te consulteren?

Wanneer u twijfelt of u naar de kliniek wilt komen om een arts te consulteren over uw haarprobleem, dan kunt u kiezen voor een voedingssupplement dat zonder voorschrift verkrijgbaar is. Voor de drie meest voorkomende oorzaken van haaruitval (alopecia androgenetica, telogeen effluvium en alopecia areata) werden door de artsen van de Intermedica Kliniek drie varianten Trix Basic voedingssupplementen ontwikkeld. U vindt deze in onze webwinkel Dermatheek.nl. De werking en samenstelling van elk voedingssupplement is in de omschrijving opgenomen.
De combinatie van werkzame stoffen in de voedingssupplementen is zodanig dat het eerste effect ervan mag worden verwacht vanaf drie maanden gebruik. Mocht u na zes maanden gebruik geen effect ervaren, dan verdient het aanbeveling alsnog een arts over uw haarprobleem te consulteren.

Je maakt je zorgen over je haar? Wij kunnen je helpen!

De hoeveelheid en kwaliteit van je haren gaat steeds meer achteruit en je wilt je daar niet bij neerleggen? Tijdens een consult van een uur wordt je haarprobleem geanalyseerd, stelt een van onze dermatologen een diagnose en wordt met je besproken welke behandelmogelijkheden er zijn.